Detail předmětu

Mobile Network Communication Systems

FEKT-MPA-KPMAk. rok: 2020/2021

Protokolová architektura mobilních sítí, přenosové a spojovací prostředky mobilních sítí, odlišnosti od pevných sítí, řídicí protokoly a signalizace v mobilních sítích, dohled nad mobilními sítěmi. Sítě GSM, struktura, řízení spojení, protokoly komunikace mezi registry sítě GSM. Přenos dat v mobilních sítích, technologie HSCSD a GPRS. Rozšíření kapacity a přenosových rychlostí pomocí systému EDGE. Spolupráce mobilních sítí s jinými sítěmi. Mobilní sítě a Internet. Mobilní sítě třetí generace - IMT-2000/UMTS. Technologie LTE - architektura přístupové a páteřní sítě.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Studenti získají informace o problematice mobilních sítí z hlediska spojovacích, přenosových a signalizačních systémů. Také se blíže seznámí s datovými službami a jejich vlastnostmi a jejich dalším vývoji.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

- až 10 bodů za aktivitu v laboratorních cvičeních,
- 1 test v rámci laboratorních cvičení - max. 20 bodů,
- závěrečná písemná zkouška - max. 60 bodů,
- ústní zkouška - max. 10 bodů

Závěrečná zkouška z předmětu bude probíhat distančně a bude pouze v písemné formě za max. 70 bodů.

Osnovy výuky

1. Mobilní sítě - vlastnosti, služby, typy, problémy. Problémy mobility - handover, roaming, identifikace, zabezpečení komunikace.
2. Struktura mobilních sítí - základní prvky, jejich význam a funkce. Systém GSM - vývoj, fáze 1, 2, 2+, struktura, rozhraní. Služby mobilních sítí - hlasové služby, kódování hlasu - FR, HR, EFR; datové služby; zabezpečení přenosu na rádiovém rozhraní.
3. Přístupová síť GSM – základnový subsystém - BTS, BSC; rádiové rozhraní GSM – pásma a jejich dělení, fyzické komunikační kanály, techniky multiplexu a vícenásobného přístupu, fyzické datové struktury kanálů, logické kanály a jejich funkce.
4. Spojovací subsystém GSM - MSC, GMSC, registry HLR, VLR, EIR; podpora přenosu SMS. Signalizace v GSM - signalizační systém, autentizace uživatele, aktualizace polohy účastníka, průběhy realizace služeb.
5. Operační subsystém - provozní a servisní centrum, centrum managementu sítě, administrativní centrum, centrum služeb inteligentních sítí
6. Přenos dat v mobilních sítích – technologie CSD a HSCSD; paketový způsob komunikace v mobilních sítích, technologie GPRS – architektura sítě GPRS, funkce uzlů SGSN a GGSN.
7. Přístupová část sítě GPRS – sdílení rádiových prostředků s technologií GSM, fyzické a logické kanály, kódovací schémata, kontexty mobility a paketového přenosu dat. Technologie EDGE – modulační a kódová schémata, změny v architektuře sítě oproti síti GPRS.
8. Systémy třetí generace – vývoj, cíle, typy, pásma IMT-2000 – UMTS, CDMA2000. Technologie UMTS – architektura sítě, podtypy FDD, TDD.
9. Přístupová síť UMTS – uzly NodeB, RNC a jejich funkce; rádiové rozhraní – technologie WCDMA, princip. Handover v sítích UMTS – hard, soft, softer. Komunikační kanály v sítích UMTS – fyzické, transportní, logické kanály a jejich funkce.
10. Zvyšování přenosové kapacity a snižování latence v sítích 3G pro multimediální služby – technologie HSDPA, HSUPA, HSPA+.
11. Subsystém IMS – funkce, architektura, protokolová struktura, princip registrace a realizace služeb.
12. Technologie EPS (LTE) – all-IP architektura sítě, části LTE, EPC. Rádiové rozhraní – techniky OFDMA, SC-FDMA, adaptivní modulační a kódová schémata, kanálová architektura rádiové přístupové sítě – fyzické, transportní a logické kanály.
13. Páteřní část EPS – funkce uzlů MME, HSS, PCRF, S-GW a P-GW, rozhraní a protokolové architektury uživatelské a řídicí roviny. Signalizace – realizace řídicích procedur a datových služeb. Hlasová služba v síti EPS – techniky CSFB, VoLTE a SRVCC.

Učební cíle

Cílem je podat studentům podrobnější informace o struktuře mobilních sítí, technologiích, poskytovaných službách, řízení mobilních sítí, problematice přenosu dat v mobilních sítích, apod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-TIT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program MPC-IBE magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program MPA-CAN magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program MPAD-CAN magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program MPC-EAK magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program MPA-EAK magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Mobilní sítě - vlastnosti, služby, typy, problémy. Problémy mobility - handover, roaming, identifikace, zabezpečení komunikace.
2. Struktura mobilních sítí - základní prvky, jejich význam a funkce. Systém GSM - vývoj, fáze 1, 2, 2+, struktura, rozhraní. Služby mobilních sítí - hlasové služby, kódování hlasu - FR, HR, EFR; datové služby; zabezpečení přenosu na rádiovém rozhraní.
3. Přístupová síť GSM – základnový subsystém - BTS, BSC; rádiové rozhraní GSM – pásma a jejich dělení, fyzické komunikační kanály, techniky multiplexu a vícenásobného přístupu, fyzické datové struktury kanálů, logické kanály a jejich funkce.
4. Spojovací subsystém GSM - MSC, GMSC, registry HLR, VLR, EIR; podpora přenosu SMS. Signalizace v GSM - signalizační systém, autentizace uživatele, aktualizace polohy účastníka, průběhy realizace služeb.
5. Operační subsystém - provozní a servisní centrum, centrum managementu sítě, administrativní centrum, centrum služeb inteligentních sítí
6. Přenos dat v mobilních sítích – technologie CSD a HSCSD; paketový způsob komunikace v mobilních sítích, technologie GPRS – architektura sítě GPRS, funkce uzlů SGSN a GGSN.
7. Přístupová část sítě GPRS – sdílení rádiových prostředků s technologií GSM, fyzické a logické kanály, kódovací schémata, kontexty mobility a paketového přenosu dat. Technologie EDGE – modulační a kódová schémata, změny v architektuře sítě oproti síti GPRS.
8. Systémy třetí generace – vývoj, cíle, typy, pásma IMT-2000 – UMTS, CDMA2000. Technologie UMTS – architektura sítě, podtypy FDD, TDD.
9. Přístupová síť UMTS – uzly NodeB, RNC a jejich funkce; rádiové rozhraní – technologie WCDMA, princip. Handover v sítích UMTS – hard, soft, softer. Komunikační kanály v sítích UMTS – fyzické, transportní, logické kanály a jejich funkce.
10. Zvyšování přenosové kapacity a snižování latence v sítích 3G pro multimediální služby – technologie HSDPA, HSUPA, HSPA+.
11. Subsystém IMS – funkce, architektura, protokolová struktura, princip registrace a realizace služeb.
12. Technologie EPS (LTE) – all-IP architektura sítě, části LTE, EPC. Rádiové rozhraní – techniky OFDMA, SC-FDMA, adaptivní modulační a kódová schémata, kanálová architektura rádiové přístupové sítě – fyzické, transportní a logické kanály.
13. Páteřní část EPS – funkce uzlů MME, HSS, PCRF, S-GW a P-GW, rozhraní a protokolové architektury uživatelské a řídicí roviny. Signalizace – realizace řídicích procedur a datových služeb. Hlasová služba v síti EPS – techniky CSFB, VoLTE a SRVCC.

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvodní cvičení - pravidla a bezpečnost práce v laboratoři, seznámení s laboratorními úlohami
2.Selekce a reselekce buněk v GSM a GPRS
3.Signalizace v IMS (Internet Protocol Multimedia Subsystem)
4.Konfigurace a měření parametrů VoIP v mobilních datových sítích
5.Databáze experimentální mobilní sítě na FEKT VUT
6.Měření na rozhraní GSM Mo-bis a A-bis
7.Analýza informací na rádiovém rozhraní sítě GSM/GPRS
8.Analýza rádiového rozhraní a komunikace sítí UMTS
9.Odesílání SMS zpráv v PDU formátu
10.Vzdálená obsluha FTP serveru přes mobilní síť
11.Komunikace v sítích LTE
12.Náhradní cvičení
13.Zápočtový test

eLearning