Detail předmětu

Prostorové modelování v systémech CAD

FAST-IU54Ak. rok: 2018/2019

Pokročilé využití vlastností moderních CAD systémů. Tvorba prostorových modelů — obecné operace s prostorovými modely, množinový kalkul, možnosti konstrukčních příkazů v prostoru. Různé způsoby zobrazení modelu a jejich použití. Techniky fotorealistického zobrazení modelu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Prerekvizity

Modelování v rovině v CAD systému

Doporučená nebo povinná literatura

Ellen Finkelstein: Mistrovství v AutoCADU 2004. Computer Press 2004
Novotná H.: AutoCAD II.. Internetové učební texty 2003

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní orientace v prostoru, výřezy, souřadné systémy
2. Pohledy na model, způsoby zobrazení modelu
3. Drátěný model
4. 3Dplochy a jejich použití
5. Přímo zadávaná tělesa a jejich vlastnosti
6. Modelování pomocí množinových operací
7.-9. Další modelační techniky
10. Perspektiva a pohledy na model
11. Mapování materiálů na model
12. Světla, scény, pozadí
13. Fotorealistické zobrazení scény a možnosti prezentace výsledků prostorového modelování

Cíl

Samostatná tvorba pokročilé rovinné výkresové dokumentace.
Základy modelování prostorových objektů a jejich vizualizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-P-C-GK doktorský

    obor GAK , 1. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

  • Program D-K-C-GK doktorský

    obor GAK , 1. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní orientace v prostoru, výřezy, souřadné systémy
2. Pohledy na model, způsoby zobrazení modelu
3. Drátěný model
4. 3Dplochy a jejich použití
5. Přímo zadávaná tělesa a jejich vlastnosti
6. Modelování pomocí množinových operací
7.-9. Další modelační techniky
10. Perspektiva a pohledy na model
11. Mapování materiálů na model
12. Světla, scény, pozadí
13. Fotorealistické zobrazení scény a možnosti prezentace výsledků prostorového modelování