Detail předmětu

Recyklace a likvidace polymerního odpadu

FCH-MCO_RPOAk. rok: 2018/2019

Předmětem kurzu je pochopení recyklace a likvidace polymerního odpadu (termoplasty, termosety, vulkanizáty) jako komplexní problematiky zahrnující legislativní, ekonomické a technické požadavky. Probírán je celý proces, počínaje sběrem odpadu a končící využitím s důrazem na minimalizaci skládkování a dopadů na životní prostředí. Součástí výuky je minimálně jedna exkurze do recyklační firmy.

Výsledky učení předmětu

Vznik, třídění a charakteristika polymerního odpadu. Možnosti recyklace (chemická, mechanická, energetická) s důrazem na recyklaci mechanickou. Legislativní, technická a ekonomická provázanost recyklace polymerů.

Prerekvizity

Makromolekulární chemie
Technologie zpracování polymerů
Angličtina I a II

Doporučená nebo povinná literatura

Goodship V.: Introduction to Plastics Recycling. Smithers Rapra Technology Limited , Shawbury, UK 2007. (CS)
Ehring R. J.: Plastics Recycling: Products and Processes. Hanser Publishers, New York 1992. (CS)
Křivka P., Růžička J.: Odborný slovník anglicko-český a česko-anglický. Ekologie a ochrana životního prostředí. Loxia, Praha 1999. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle. Jsou nabízeny dvě exkurze do recyklačních provozů.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemná zkouška, 2 hodiny na vypracování.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Legislativa a názvosloví
Anglické terminologie
Sběr, identifikace a třídění odpadu
Operace na suché a na mokré cestě
Zpracovatelské technologie v tavenině
Aditiva pro recykláty
Recyklace termoplastů
Recyklace PET
Recyklace termosetů
Recyklace vulkanizátů
Chemická recyklace
Metody termického rozkladu
Energetické využití
Problémy a perspektivy recyklace a likvidace polymerního odpadu (termoplasty, termosety, vulkanizáty) v EU
Recyklace versus biodegradace

Cíl

Získání znalostí o legislativní a praktické problematice týkající se recyklace a likvidace polymerního odpadu (termoplasty, termosety, vulkanizáty). Absolvent by měl získat základ pro práci v recyklační firmě a být schopen si dále samostatně doplňovat znalosti v této oblasti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená. Student v průběhu semestru vypracuje všechny jemu zadané dílčí úlohy. Zkouška není možná bez odevzdání všech zadaných úloh.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHM magisterský navazující

    obor NPCO_CHM , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program NKCP_CHM magisterský navazující

    obor NKCO_CHM , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor