Detail předmětu

Oborový ateliér IV - Sochařství 1 - letní

FaVU-B4S1-LAk. rok: 2018/2019

Studenti se soustřeďují na vykonání praktické části bakalářské zkoušky, vyhledávají pro sebe nejvhodnější téma a realizační formu s předpokladem veřejné prezentace. Zároveň předloží ke schválení projekt svého magisterského studia.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

10

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Zkušenost z realizace bakalářského projektu.

Prerekvizity

Schopnost najít a realizovat pro bakalářskou zkoušku vhodný ateliérový úkol.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Konzultace a přednášky.

Způsob a kritéria hodnocení

Státní bakalářská zkouška.

Osnovy výuky

Bakalářská práce završená bakalářskou zkouškou a pokračování v magisterském studiu nebo ukončení studia s bakalářským titulem.

Učební cíle

Naučit se využívat vlastní umělecký potenciál.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program bakalářský

    obor AS1 , 4. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.