Detail předmětu

Oborový ateliér II - Sochařství 1 - zimní

FaVU-B2S1-ZAk. rok: 2018/2019

Studenti rozvíjejí zkušenosti z praktických předmětů a propojují je se znalostmi z teorií technologie. Podle potřeby dostávají studijní úkoly, které realizují s přihlédnutím k individuálním dispozicím.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Individuální přístup k technologiím studovaného oboru.

Prerekvizity

Základní vědomosti ze studovaného oboru.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Konzultace a přednášky.

Způsob a kritéria hodnocení

Ateliérová zkouška.

Osnovy výuky

Zadání každý rok stejné. Úkol zní realisticky vymodelovat figuru ve dvoutřetinové velikosti,sám si zvolit posici a umět ji vysvětlit a sám si sehnat všechny anatomické podklady pro tuto práci. Přesto že jde o náročný úkol měla by být figura na konci semestru dokončena v definitivním materiálu. Tento úkol má studenty naučit pracovat s anatomií lidské figury a vytvořit jim v paměti její mapu. Tu mohou později kdykoli ve své práci využít a také ji hned využijí v dalším semestru.

Učební cíle

Zpracovávat základní cvičení ze studovaného oboru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Základní literatura

Edward Lucie Smith - Artoday, 1995 Phaidon
David Medek, Tomáš Medek. GVV Pardubice 1999
H. Gardiner, CH.Gere, ed.: Art Practice in a Digital Culture H. Gardiner, CH.Gere, ed.: Art Practice in a Digital Culture
http://digitalsculpting.net/
http://www.sculpture.org/
www.digitalmeetsculture.net/
http://opvk.ffa.vutbr.cz/texty/zakladni-informace-o-projektu.html

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program bakalářský

    obor AS1 , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.