Detail předmětu

Oborový ateliér I - Environment - zimní

FaVU-B1EN-ZAk. rok: 2018/2019

V rámci předmětu se studenti učí hledat vlastní autorské postoje v reakcích na kontextová zadání, která v tomto semestru pro sebe navzájem i sami formulují, a to ve vymezeném formátu společného zinu. Studenti se učí kriticky diskutovat o vlastní práci v širších souvislostech. Seznamují se s teorií kontextově orientovaného umění. Předmět jim prostředkuje dění v současném umění i kultuře v Čechách a v zahraničí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

V zimním semestru prvního ročníku bakalářského stupně se studenti naučí rozvinout a kriticky zhodnotit vlastní tvorbu, svobodně volit a užívat media vlastní práce. Získají povědomí o site-specific umění. Orientují se v současném kulturním dění.

Prerekvizity

Už v rámci přijímacího řízení studenti prokázali svébytnost autorského portfolia, které dále rozvinuli. Jsou připraveni tvůrčím způsobem reagovat na dané úkoly, debatovat svou práci. Reflektují současné kulturní dění, orientují se v dějinách umění.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Ateliérová práce, prezentace, přednášky, konzultace, debaty, exkurze, studium literatury

Způsob a kritéria hodnocení

K udělení zápočtu je nutné odevzdat zadané ateliérové úkoly, editovat portfolio vlastní tvorby. 80% účast na výuce je samozřejmou nutností pro absolvování.

Osnovy výuky

1. Studenti si navzájem přináší témata ke zpracování formou společného zinu, každý z nich reaguje na zadání každého, omezením je formát magazínu A4.
2. Individuálně vymezené zadání.
3. Semestrální práce – zkouška
Ateliérovou práci průběžně doplňují konzultace v rámci ateliéru i s externisty, přednášky, návštěvy výstav, exkurze do institucí. Nedílnou součástí je i studium literatury a textů souvisejících s řešenými tématy.

Učební cíle

Osvojení si pravidelné ateliérové práce, schopnosti autorsky reagovat na projektová zadání; praxe ve škále různých medií; volba a užití vhodných prostředků pro vlastní vyjádření; verbální zhodnocení vlastní tvorby, formulování názorů; orientace v kulturním dění současnosti ve vztahu k historii i k mimouměleckým oblastem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Odevzdání ateliérových prací, účast na výuce, komunikace o přehledu v kulturním dění.

Doporučená literatura

MORGANOVÁ, P. Akční umění. Olomouc: Votobia, 1999.
[GUST] The Urban Condition: Space, Community, and Self in the Contemporary Metropolis. Rotterdam: 010 Publishers, 1999.
HAVRÁNEK, V. (ed), Akce slovo pohyb prostor (kat. výst.). Praha: Galerie hlavního města Prahy 1999.
MITCHEL W. Space, Place, and the Infobahn, City of Bits. Cambridge: The MIT Press, 1999.
PIOTROWSKY, P. In the Shadow of Yalta. Art and the Avant-Garde in Eastern Europe 1945–1989. London: Reaktion Books, 2009.
VIDLER, A. The Architectural Uncanny, Essays in the Modern Unhomely, The MIT Press, 1992.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program bakalářský

    obor AEN , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášku vede vedoucí ateliéru podle potřeb aktuální výuky.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.