Detail předmětu

Zvukový software

FEKT-BPC-ZSWAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na ovládnutí práce s různým software pro editaci, produkci a mastering zvukových nahrávek. Výuka předmětu probíhá formou počítačových cvičení a získané dovednosti jsou ověřovány pomocí dvou samostatných projektů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- nahrávat a editovat zvukové soubory v běžných software pro editaci zvuku
- provádět mastering v běžných software pro editaci zvuku
- nahrávat a editovat zvukové soubory v běžných software pro zvukovou produkci
- využívat integrovaný mixážní pult a zvukové rozhraní v běžných software pro zvukovou produkci
- nahrávat a editovat MIDI data v běžných software pro zvukovou produkci
- aplikovat běžné efekty a efekty v reálném čase v běžných software pro zvukovou produkci a pro editaci zvuku
- využívat automatizaci a dálkové řízení parametrů a funkcí v běžných software pro zvukovou produkci
- ovládat počítačem podporovanou zvukovou produkci
- provádět editaci zvukové složky multimediálních dat různých formátů

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti struktury mixážních pultů, principů nedestruktivní editace zvukových souborů, principů harddisk recordingu, formátů zvukovvých souborů a základní znalosti protokolu MIDI a počítačové notografie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Počítačová cvičení jsou zaměřena ma praktické ovládnutí látky za aktivní účasti studentů. Účast na laboratorních cvičeních je kontrolovaná. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělen za odevzdání dvou samostatných prací ve zvukovém editačním a produkčním software. Minimální rozsah vypracování jednotlivých samostatných prací stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Osnovy výuky

1. Zvukový editační software Wavelab - záznam a editace zvukových souborů
2. Zvukový editační software Wavelab - mastering a vícestopá editace zvukových souborů
3. Zvukový editační software Sound Forge
4. Samostatný projekt ve zvukovém editačním software
5. Zvukový produkční software Cubase - struktura projektu, záznam a editace zvukových souborů
6. Zvukový produkční software Cubase - struktura integrovaného mixážního pultu, plug-in moduly, externí zařízení
7. Zvukový produkční software Cubase - integrace MIDI stop v projektu, záznam a editace MIDI dat, MIDI editory
8. Zvukový produkční software Cubase - automatizace parametrů a funkcí, záznam a editace automatizace, dálkové řízení
9. Zvukový produkční software ProTools - struktura projektu a integrovaného mixážního pultu, DAE, rozdíly proti software Cubase
10. Zvukový produkční software ProTools - integrace MIDI stop, editace zvukových a MIDI stop, automatizace parametrů a funkcí
11. Zvukový produkční software StudioOne a Sonar - struktura projektu a integrovaného mixážního pultu, rozdíly proti software Cubase a ProTools
12. Samostatný projekt ve zvukovém produkčním software
13. Notografie v software Cubase, využití zvukové banky a mix v notačním software Sibelius

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty formou počítačových cvičení s prací s nejvíce používaným software pro editaci, produkci mastering zvukových nahrávek.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro udělení zápočtu je nutné absolvovat všechna počítačová cvičení v řádných nebo náhradních termínech. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , 3. ročník, letní semestr, povinný
    specializace AUDB-TECH , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor