Detail předmětu

Praktikum ze studiové techniky

FEKT-BPC-STTAk. rok: 2018/2019

Předmět sestává z laboratorních cvičení zaměřených na řešení komplexního propojení a synchronizace komponentů nahrávacího studia, zejména na propojení a směrování analogových a digitálních zvukových signálů, jejich synchronizaci, integraci hardwarových zařízení s nahrávacím software a konfiguraci komponentů nahrávacího řetězce. V laboratorních cvičeních je využíván zejména software Wavelab, Cubase, ProTools a StudioOne.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vytvářet analogová a digitální propojení komponentů nahrávacího studia,
- realizovat synchronizaci různých typů zařízení ve zvukovém nahrávacím řetězci,
- realizovat vzájemnou synchronizaci zvukové, obrazové a hudební elektroniky,
- provádět konfiguraci digitálních zvukových rozhraní a zvukového nahrávací software,
- nastavit dálkové řízení hardwarových a softwarových komponentů zvukového nahrávacího řetězce

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti přenosu zvukových signálů v elektrické soustavě, struktury mixážního pultu, digitálních zvukových rozhraní typu point-to-point a síťových, digitálního záznamu zvukových signálů a jejich nedestruktivní editace, typů a struktur zvukových karet, počítačových systémů zpracování zvuku, technologie plug-in modulů, komunikačního rozhraní MIDI a propojování MIDI sběrnice a časové synchronizačních kódů používaných ve zvukové, obrazové a hudební elektronice.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
- Laboratorní cvičení jsou zaměřena na praktické ovládnutí látky za aktivní účasti studentů.
Účast na laboratorních cvičeních je kontrolovaná.
Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Pro udělení zápočtu je nutné absolvovat všechny laboratorní úlohy v řádných nebo náhradních termínech.

Osnovy výuky

1. Propojení nahrávací a režijní místnosti pomocí analogových přepojovačů.
2. Synchronizace zvukového a obrazového záznamu.
3. Řízení parametrů nahrávacího software pomocí protokolu MIDI.
4. Synchronizace digitálních zvukových zařízení pomocí externě a samostatně taktovaných kódů.
5. Konfigurace integrovaného mixážního pultu zvukového rozhraní.
6. Integrace externích zvukových zařízení v nahrávacím software.
7. Směrování zvukových kanálů v síťovém digitálním zvukovém rozhraní.

Učební cíle

Cílem předmětu je praktické procvičení znalostí získaných v předmětu Studiová technika na typických problémech komplexního propojení komponentů nahrávacího studia.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro udělení zápočtu je nutné absolvovat všechny laboratorní úlohy v řádných nebo náhradních termínech. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , 3. ročník, letní semestr, povinný
    specializace AUDB-TECH , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor