Detail předmětu

Serverové systémy Microsoft Windows

FEKT-XPC-MW2Ak. rok: 2018/2019

1. Hlubší problematika TCP/IP, routing, NAT, Windows Firewall
2. Active Directory: účty uživatelů a počítačů, organizační jednotky, uživatelské skupiny, Group Policy a správa uživatelských prostředí, zabezpečení a delegování správy, skriptování administrativních úkolů, vzdálené instalace software Remote Installation Services, Windows Deployment service
3. Zálohování a obnova systému Záchrana systému po kolapsu, řešení problémů, hardware
4. Internet Information Services
5. Úvod do problematiky bezpečnosti a kryptografie, EFS
6. Úvod do problematiky IPSec a VPN (PPTP a L2TP)

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Schopnost samostatně implementovat, spravovat a řešit problémy v oblasti serverových systémů Microsoft Windows.

Prerekvizity

BMW1

Literatura

Windows Server 2016 Inside Out - Orin Thomas, Microsoft Press (CS)
Exam Ref 70-740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 with Practice Test - Craig Zacker, Microsoft Press (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Instalace a upgrade systému, Minimální systémové požadavky, Instalace a upgrade, RIS, WDS, sysprep a riprep - serverová část, Instalace a nastavení RIS, Ostatní imaging software 2. třetích stran
3. Hardware a výkon serveru, Podpora serverového hardware, RAID, Odlišnosti hardware od stanic, Více procesorová podpora
4. Správce zařízení Botlencsk subsystems - procesor, paměť, disk, síť, Task manager, System monitor a Performance logs and alerts konzole
5. Windows update services,distribuce nastavení pomocí skriptů, GPO apod., Metody deploymentu hotfixů, Instalace a požadavky WUS (SUS), Administrace WUS, MBSA
6. Síťové služby serveru (DHCP, TCP/IP), scopes, přidělované parametry, výpůjčky a rezervace
7. Jmenné služby serveru (WINS a DNS), Princip DNS, typy záznamů, root servery, aktualizace záznamů
8. Architektura Active directory, Využití, podmínky, vlastnosti AD. Pojmy: Sites, forest, domain, domain tree, Global katalog
9. Instalace AD a povýšení serveru na DC / member server
10. Doménové účty a skupiny, Výchozí nastavení skupin na serveru a v doméně, Vlastnosti, výchozí zabezpečení uživatelského účtu v doméně, Správa uživatelských účtů a skupin v AD (distribution a security skupiny), mandatory profil a roaming profil, Přidávání a správa stanic v doméně
canonical name
11. Distributed file system (DFS), strukturování zdrojů, distribuce. Group policy objects (GPO), Gpupdate, gpmc, Security Configuration Tool Set. Internet information services (IIS), Web, virtuální adresáře, podpora skriptování, nastavení .
12. Řešení problémů přístupu k síťovým zdrojům, Diskové kvóty, oprávnění, výpadky sítě. Zálohování a obnova, Automatická obnova, shadow copies Zálohování a obnova síťových služeb.
13. Terminal services a vzdálená správa systému, Možnosti vzdálené správy, terminal servicec licencing, Remote desktop a řízení relací.

Cíl

Získat podrobné znalosti o Microsoft Windows Server. Osvojit si v praxi teorii operačních systémů a teorii počítačových sítí. Implementovat a spravovat a řešit problémy v oblasti serverových technologií na bázi MS Windows a počítačových sítí. Připravit zájemce k certifikaci Microsoft MCP, MCITP

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  • Program BPC-IBE bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor