Detail předmětu

Hudební teorie v angličtině

FEKT-BPC-AH1Ak. rok: 2018/2019

Předmět se zabývá základy hudební teorie, hudebními epochami, hudebními nástroji, anatomií sluchového systému, hudebními znaky a symboly, základy akustiky, notovým zápisem, základy psychoakustiky, zvukem v místnosti apod. Zaměřuje se na odbornou slovní zásobu z této oblasti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen v anglickém jazyce:
- popsat hudební epochy a jejich typické znaky
- vyjmenovat hudební nástroje, skupiny, popsat akustickou kytaru a její výrobu
- podrobně popsat sluchový aparát a vysvětlit jeho funkci
- popsat hudební symboly
- popsat různé typy notového zápisu
- vysvětlit základní pojmy z akustiky, psychoakustiky, akustiky místnosti

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti angličtiny na úrovni B1 (středně pokročilý).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou cvičení odborného základu. Jsou zapojena odborná videa i odborné články.

Způsob a kritéria hodnocení

Student je hodnocen podle zisku bodů z průběžných a závěrečného testu. Student může získat 0-100 bodů, 20+20 bodů z průběžných testů a 60 bodů ze závěrečného testu, přičemž pro úspěšné absolvování předmětu musí student získat minimálně 50 bodů.

Osnovy výuky

1. Základy hudební teorie
2. Hudební epochy v hudbě, jejich typické znaky, inspirace a hlavní představitelé
3. Hudební nástroje, jejich rozdělení, jednotlivé části akustické kytary, a její výroba
4. Anatomie sluchového aparátu, zvuk
5. Zopakování probíraných témat formou krátkého písemného testu 1
6. Hudební symboly (notová osnova, noty, pomlky, klíče)
7. Akustika
8. Témbr
9. Zápis hudby, historie, Guido z Arezza
10. Zopakování probíraných témat formou krátkého písemného testu 2
11. Psychoakustika, kritické pásmo slyšení, „coctail party effect“
12. Prostorová akustika místnosti (absorbéry, difusóry). Bezodrazová komora
13. Závěrečný test

Učební cíle

Cílem předmětu je prostřednictvím odborných přednášek, odborných článků a odborných videí (poslechů) v anglickém jazyce seznámit studenty s vybranými kapitolami z hudební teorie, a zároveň je obeznámit s anglickou terminologií, typickou slovní zásobou a specifickými znaky odborných textů z hudební oblasti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Cvičení nejsou povinná. Povinné je pouze absolvování závěrečného testu (viz kritéria hodnocení).

Základní literatura

Blatter, A. : Instrumentation and Orchestration, Wadsworth Pub Co, 1997 (CS)
Cook, P. R. : Music, Cognition and Computerized Sound, An Introduction to Psychoacustics (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , 2. ročník, zimní semestr, povinný
    specializace AUDB-TECH , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor