Detail předmětu

Měření materiálových parametrů

FCH-DCO_MPAk. rok: 2017/2018

V rámci předmětu získají studenti základní přehled o řízení a automatizaci experimentů a zpracování experimentálních dat

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

pochopení podstaty speciálních zařízení a komunikace s nimi pomocí programového vybavení počítačů

Literatura

Čejka, M., Matyáš, V.:Elektronická měřící technika. VUTIUM, 1999, Brno (CS)
Matyáš, V., Automatizace měření. SNTL, Praha, 1987 (CS)
Kocourek, P.:Číslicové měřicí systémy,ČVUT, Praha, 1994 (CS)
Labview, National Instruments, http://www.ni.com/ (CS)
Matlab, Mathworks, http://www.mathworks.com/ (CS)
Mathematica, WolframResearch, http://www.wolfram.com/ (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Výhody a nevýhody automatizovaných měření. Příprava automatizovaného experimentu. Druhy experimentů, volba vhodné metody automatizace. Komunikace měřících přístrojů s řídícím počítačem. Technické a programové vybavení pro řízení experimentů. Záznam obrazových dat. Zpracování a archivace experimentálních dat. Interpretace experimentálních výsledků.

Cíl

Cílem předmětu je seznámení studentů s možnostmi automatizovaného měření fyzikálních a fyzikálně-chemických veličin. Je v něm provedena analýza problému s ohledem na charakter experimentu (měření mechanických, elektrických, magnetických, optických a tepelných veličin, vlastností biologických objektů), možnosti přístrojového vybavení a možnosti technické realizace.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DKCP_CHM_4 doktorský

  obor DKCO_CHM_4 , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DPCP_CHM_4 doktorský

  obor DPCO_CHM_4 , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DPAP_CHM_4 doktorský

  obor DPAO_CHM_4 , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DKAP_CHM_4 doktorský

  obor DKAO_CHM_4 , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný