Detail předmětu

CAD

FSI-3CDAk. rok: 2017/2018

Úvod do techniky CAD. Přehled různých druhů grafického hardware a software systémů, CAD v systému CIM. Praktická aplikace programového systému AutoCAD s využitím strojírenské nadstavby při konstrukčním návrhu a tvorbě konstrukční dokumentace součástí a montážních jednotek, práce ve 3D s programem Inventor.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět CAD umožňuje získání všech potřebných informací pro zvládnutí konstrukčních prací pomocí počítače v systému AutoCAD a Inventor. Student se naučí vytvářet konstrukční dokumentaci optimálním způsobem. Získá zkušenost, že CAD je pouze podpora konstrukčního procesu, urychlí a zefektivní práci, ale v žádném případě nenahradí tvůrčí práci konstruktéra a požadované vědomosti v příslušném oboru.

Prerekvizity

Znalost náležitostí výkresu součástí a montážních jednotek.

Doporučená nebo povinná literatura

FOŘT, Petr a Jaroslav KLETEČKA. Autodesk Inventor: tvorba digitálních prototypů. 3., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2012. Učebnice (Computer Press). ISBN 978-80-251-3728-4. (CS)
MUNFORD, Paul. Mastering autodesk inventor 2016 and autodesk inventor lt 2016. 1. Indianapolis, IN: John Wiley, 2015. ISBN 978-111-9059-806. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Student musí odevzdat vyhovující všechny zadané grafické práce.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu CAD je seznámit studenty s možnostmi grafických systémů pro podporu konstrukčního procesu. Naučit se a umět používat všem dostupný grafický systém se strojírenskou nadstavbou v aplikaci na výrobní dokumentaci strojních součástí. Získat základní zkušenosti s konstruováním ve 3D.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve cvičeních je povinná a kontrolovaná. Tolerují se maximálně 2 omluvené absence bez náhrady.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-MAI , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný
  obor B-PDS , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-STI , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-FIN , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do 3D modelování. Problematika 3D modelování, CAD/CEA/CAM, vizualizace.
2. AutoCAD. Nastavení stylů a uživatelské možnosti.
3. AutoCAD. Přehled příkazů. Postup tvorby výkresu součásti.
4. Inventor. Nastavení a náčrt, šablona, tvorba náčrtu, kótování, parametrizace a úpravy, 2D vazby, promítnutí geometrie, vysunutí.
5. Tvorba 3D geometrie. Zrcadlení, pole, díra.
6. 3D modelování - kosmetické úpravy. Zaoblení, zkosení, rotace.
7. Pokročilé modelování. Tažení, skořepina, šablonování, volba materiálu.
8. Tvorba sestav. Sestava, svary, adaptivita.
9. Plechové díly. Styly, plocha, profilový ohyb, vyříznutí.
10. Výkresová dokumentace. Základní pohled, kótování, řez, částečný řez.
11. Práce na modelu zadané součásti.
12. Práce na výkrese zadané součásti.
13. Dokončení zadané součásti. Zápočet.