Detail předmětu

Dějiny hudby 20. st. 1

FEKT-JDH1Ak. rok: 2017/2018

Vývoj hudby zejména evropského kontinentu ve 20. století, pochopení zákonitostí změn uměleckých směrů a kompozičních technik. Společenská situace na přelomu 19. a 20. století a její odraz v umění: tvorba generace 60. let - Skrjabin, Mahler, Ives. Nositelé nových myšlenek: Satie, Stravinskij, Les Six, Hindemith, Bartók. Druhá vídeňská škola a nástup dodekafonie. Situace v českých zemích, Janáček, Martinů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vyjmenovat významné světové skladatele přelomu 19. a 20. století a charakterizovat jejich tvorbu,
- vyjmenovat významné evropské autory 1. poloviny 20. století a charakterizovat jejich tvorbu,
- vyjmenovat významné české skladatele 1. poloviny 20. století a charakterizovat jejich tvorbu,
- vysvětlit zákonitosti změn uměleckých směrů a kompozičních technik 20. století,
- charakterizovat druhou vídeňskou atonální školu z hlediska kompoziční techniky.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti z oblasti všeobecného vzdělání, na jejichž základě student prošel přijímacím řízením.

Literatura

Schnierer M. Hudba 20.století. Učební text JAMU, Brno, 2007. (CS)
ČERNUŠÁK, G. Dějiny evropské hudby. Praha : SNKHLU, 1964. (CS)
KOHOUTEK, C. Novodobé skladebné směry v hudbě. Praha : SHV, 1965. (CS)
Navrátil M. Nástin vývoje evropské hudby 20. století, Ostrava, 1993. (CS)
Vysloužil J. Hudebníci 20. storočia, Opus Bratislava 1981, 2.vyd.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Přednášky mají charakter výkladu, obohaceného poslechem nahrávek a podle možností videozáznamů a jejich rozborem, fotografiemi a ukázkami partitur. Účast na přednáškách je doporučená.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za úspěšné vypracovaný seminární písemný úkol na základě analýzy a charakteristiky volně vybrané skladby 20.století.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-3. Tvorba generace pozdních romantiků G.Mahler, R.Strauss, Al.Skrjabin –Vít.Novák, J.Suk a ad..
4.-6. Průkopnící hudby 20..stol. Ch.Ives, E.Varése, F.Busoni,E.Satie aj.
7. - 10. Radikální neofolklorismu v hudbě 20.stol.: L.Janáček, B.Bartók, I.Stravinskij aj..
11. Druhá vídeňská škola: Berg, Webern.
12.-13. Situace v českých zemích: Janáček, Martinů.

Cíl

Cílem předmětu je seznámení studentů s vývojem hudby zejména evropského kontinentu ve 20. století.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-J bakalářský

    obor J-AUD , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
    obor J-AUD , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
    obor J-AUD , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor