Detail předmětu

Odborná praxe

FEKT-FXBEAk. rok: 2017/2018

Odborná praxe ve zdravotnických zařízeních, institucích, podnicích a firmách zaměřených na klinický provoz, výrobu, výzkum, a obchod v oblasti biomedicínské techniky a bioinformatiky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen úspěšně absolvovat vstupní pohovor a vyřešit zadané odborné úlohy.

Prerekvizity

Obecně jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro úspěšné absolvování předmětu je odpracování 80 hodin, které potvrdí pověřený pracovník podniku. Praxe je započtena na konci posledního ročníku bakalářského studia po předložení písemného potvrzení o jejím absolvování.

Osnovy výuky

Odborná praxe ve zdravotnických zařízeních, institucích, podnicích a firmách zaměřených na klinický provoz, výrobu, výzkum, a obchod v oblasti biomedicínské techniky a bioinformatiky. Praxi lze rozdělit na dílčí úseky, souvislá doba trvání každého úseku nesmí být kratší než 1 týden.

Učební cíle

Cílem předmětu je absolvovat odbornou praxi ve zdravotnických zařízeních, institucích, podnicích a firmách zaměřených na klinický provoz, výrobu, výzkum, a obchod v oblasti biomedicínské techniky a bioinformatiky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Průběh praxe je kontrolován pověřeným pracovníkem podniku, který písemně stvrdí úspěšné absolvování praxe.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BTBIO-F magisterský navazující

    obor F-BTB , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

80 hod., povinná

Vyučující / Lektor