Detail předmětu

Matematické modelování v elektroenergetice

FEKT-DEE1Ak. rok: 2017/2018

Metody matematického modelování a výpočtů chodu elektroenergetických soustav.
Ustálené a přechodné děje.
FACTS – flexibilní řízení el. soustav

Výsledky učení předmětu

Znalosti metod výpočtů ustálených a přechodných jevů v elektrizačních soustavách

Literatura

Stagg G.W.,El-Abiad A.H.:Computer methods in power system analysis.McGraw-Hill,London 1968
Arrillaga J.,Arnold C.P.:Computer analysis of power systems. John Wiley and Sons, N.Y.,1994
Anjan K.Deb: Power line ampacity system, CRC Press New York,London ,2000
Články z odborných časopisů a vědeckých konferencí

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen zkouškou.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Matematické modelování elektroenergetických soustav-úvod.
2.Metody výpočtu ustáleného chodu pro analýzu elektrizačních soustav.
3.Výpočet ustáleného chodu nesouměrných trojfázových sítí s použitím multibranů.
4.Výpočty zkratových proudů.
5.Dynamická stabilita.
6.Elektromagnetické přechodné děje.Lineární model odvozený lichoběžníkovým pravidlem.
7.Optimalizace a ocenění bezpečnosti provozu elektrizačních soustav.
8.Využití EMTP a ATP programů.

Cíl

Získat rozšířené znalosti v oblasti matematického modelování a výpočtů chodu elektroenergetických soustav.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-BEB , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-BEB , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-EST , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-EST , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-FEN , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-FEN , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový
  obor PP-MVE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-MVE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-MET , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-MET , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový
  obor PK-SEE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-SEE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový
  obor PP-TLI , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-TLI , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PP doktorský

  obor PP-TEE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

 • Program EKT-PK doktorský

  obor PK-TEE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor