Detail předmětu

Network Operating systems

FEKT-CSOSAk. rok: 2017/2018

Předmět je dělen do několika stěžejních částí. První část předmětu je věnována přehledu operačních systémů, jejich architektuře, procesům a vláknům, správě paměti a souborovým systémům. Druhá část předmětu se zabývá síťovou komunikací, síťovými službami a síťovými nástroji. Závěr předmětu je věnován bezpečnosti operačních systémů.

Obsahem počítačových cvičení je příkazový interpret, souborový systém a správa uživatelů, dynamické moduly jádra, síťová konfigurace, služby vzdáleného přihlášení a přenosu dat, komunikační nástroje, síťové služby, start operačního systému po síti, správa uživatelů a konfigurace firewallu.

Výsledky učení předmětu

Student by měl být schopen:
- popsat typy operačních systémů,
- definovat proces a vlákno,
- vysvětlit plánování procesů,
- porovnat způsoby synchronizace procesů,
- definovat uvíznutí procesů,
- popsat správu paměti,
- vysvětlit činnost souborových systémů,
- popsat síťovou komunikaci v rámci operačního systému,
- analyzovat možné typy útoků na operační systémy,
- zabezpečit operační systém,
- spravovat operační systém Linux.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti operačních systémů na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Silberschatz, A., Galvin, P., Gagne, G. Operating systems concepts. John Wiley, 2008. Eight edition, ISBN-13: 978-0470128725. (EN)
Tanenbaum, S. Modern Operating Systems. Prentice Hall PTR., 2007. Third Edition, ISBN-13: 978-0136006633. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a počítačová cvičení. Předmět využívá e-learning Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Student může získat 60 bodů za zkoušku a 40 bodů z počítačových cvičení. Hodnocení je prováděno formou testů v e-learningu VUT.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1) Úvod a přehled operačních systémů.
2) Architektura operačních systémů.
3) Procesy a vlákna.
4) Plánování procesů.
5) Synchronizace procesů.
6) Správa paměti.
7) Virtuální paměť.
8) Souborové systémy.
9) Síťová komunikace.
10) Síťové služby.
11) Síťové nástroje.
12) Bezpečnost.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený pohled na problematiku síťových operačních systémů. Teoretická část předmětu je zaměřena na principy síťových operačních systémů. Praktická část demonstruje využíváni těchto principů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BC bakalářský

    obor BC-TLI , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor