Detail předmětu

Praktikum z informačních sítí

FEKT-BPISAk. rok: 2017/2018

Předmět je zaměřen na praktické ukázky využití pasivních a aktivních síťových prvků. Udává přehled o typech konektorů a kabelů určené pro počítačové sítě a o technice konektorování. Další část je zaměřena na základní typy aktivních síťových prvků, včetně instalace a základní konfigurace síťových rozhraní, rozbočovačů, přepínačů a směrovačů, firewallu. Poslední část je zaměřena na síťové služby, konkrétně na instalaci a konfiguraci FTP a WWW serveru, nezabezpečeného a zabezpečeného vzdáleného připojení a na zachytávání a analýzu síťového provozu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu studenti získají základní přehled o pasivních a aktivních síťových komponentů a o jejich výhodách a nevýhodách. Dále získají praktické zkušenosti z konektorování síťových kabelů, z instalace běžných síťových rozhraní a síťových prvků a z ovládání základních síťových služeb.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

započet - podmínkou přidělení je absolvování všech úloh a závěřečního testu

Osnovy výuky

Úvodního problematiky datových sítí
Konektorování v horizontální a vertikální sekci kabelážního systému
Konektorování v pracovní sekci kabelážního systému
Konfigurace firewallu
Konfigurace modemu a síťové karty
Konfigurace přepínačů
Konfigurace směrovačů
Analýza provozu v lokální síti
Síťové služby I - instalace a konfigurace serverů pro služby FTP
Síťové služby II - instalace a základní konfigurace WWW serveru Apache
Síťové služby III - instalace a základní konfigurace terminálového připojení
Náhradní cvičení
Závěrečný test

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům úvodní seznámení s praktickými problémy informačních sítí. Předmět bude zaměřen na praktické ukázky využití pasivních i aktivních síťových prvků, dále na instalaci a základní konfiguraci síťových rozhraní, aktivních síťových prvků a síťových služeb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

THOMAS, R., M.: Lokální počítačové sítě, Computer Press, Praha, 1996
Microsoft Corporation: Základy sítí, Computer Press, 1999
MOLNÁR, K. Praktikum informačních sítí (BPIS), Brno, 2013 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AUDIO-J bakalářský

  obor J-AUD , 1. ročník, letní semestr, volitelný mimooborový

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-TLI , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program IBEP-T bakalářský

  obor T-IBP , 1. ročník, letní semestr, volitelný oborový
  obor T-IBP , 2. ročník, letní semestr, volitelný oborový
  obor T-IBP , 3. ročník, letní semestr, volitelný oborový

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvodní cvičení
Konektorování metalických kabelů - horizontální sekce
Konektorování metalických kabelů - vertikální sekce
Instalace a konfigurace modemu a síťové karty
Instalace a konfigurace firewallu
Konfigurace přepínače - virtuální sítě
Konfigurace směrovače - statické směrování
Služba FTP
Softwarový protokolový analyzátor Observer
Konfigurace WWW serveru Apache
Vzdálený přístup
Náhradní cvičení
Závěreční test