Detail předmětu

Angličtina konverzace

FEKT-XJA3Ak. rok: 2016/2017

- Kurz otevírá možnost vyjadřovat se ke společensko-vědním kontroverznějším tématům, které se běžně vyskytují v médiích, a dát podnět k hlubšímu přemýšlení.
- Smyslem je překonat propast mezi umělou třídní konverzací a přirozenou, živou mluvou, a dát studentům prostor vyjádřit se k věcem, které hýbou společností a týkají se osobní, politické i morální roviny.
- Součástí kurzu jsou studentské prezentace, které obsahují potřebné vstupní informace a slouží jako odrazový můstek k diskuzím.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Aktivní účastí v hodinách i písemnou zkouškou se ověří, že absolvent předmětu je schopen:

- komunikovat s větší jistotou během diskuzí o abstraktnějších tématech
- používat širší slovní zásobu vycházející z diskutovaných témat včetně slangu, frázových sloves a idiomů (věda a technika, náboženství, peníze, zbraně, vesmír, lži, trest smrti, závislosti, umění, přistěhovalectví, rasismus)
- v konverzaci hladce a pečlivě aplikovat běžná gramatická pravidla (časy, vztažné věty, časové a podmínkové věty, trpný rod, způsobová slovesa)
- správně používat přízvuk a intonaci
- vytvořit dobře strukturovanou a přitažlivou prezentaci
- vyjednávat, přesvědčovat, vyjádřit a obhájit svůj názor

Prerekvizity

Student, který se do předmětu zapíše, má být schopen:

- používat obecnou slovní zásobu ze všech běžných oblastí (rodina, domov, jídlo, zaměstnání, zdraví a nemoci, cestování, sport, koníčky)
- v konverzaci pečlivě aplikovat gramatická pravidla (časy, vztažné věty, časové a podmínkové věty, trpný rod, způsobová slovesa)
- komunikovat srozumitelně s jistou chybovou tolerancí
- velmi dobře rozumět anglicky vedené hodině

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

písemný test (40 bodů), obsahuje slovní zásobu
prezentace (60 bodů)

Osnovy výuky

DISKUTOVANÁ TÉMATA

SCIENCE AND TECHNOLOGY – WHERE DO WE GO?
Jaká jsou nebezpečí vědecko-technického pokroku? Přispěje věda k zániku nebo k záchraně světa? Které objevy/ vynálezy jsou nejdůležitější? Ovládnou stroje svět?

THE PURSUIT OF HAPPINESS / RELIGION
Co je to (ne)štěstí? Co nás dělá šťastnými? Leží štěstí uvnitř nás nebo mimo nás? Jsou některé národy šťastnější než jiné?
Jaký je náš postoj k náboženství? Potřebujeme Boha?

MONEY - THE ROOT OF ALL EVIL?
Je možný svět bez peněz? Zmizela by chudoba? Jaký by byl svět, ve kterém by všichni měli stejné množství peněz? Jsou peníze opravdu kořenem zla? Jsou bohatí lidé přitažlivější?

NOBODY NEEDS A GUN
Masakry ve školách. Proč muži milují zbraně? Použili byste někdy zbraň? Kdy?

CAR - A DANGEROUS WEAPON?
Ustupujeme my autům, nebo auta ustupují nám? Které státy vyrábějí nejlepší auta? Je auto prodloužením naší osobnosti?

SPACE EXPLORATION - LIVING ON MARS FOREVER?
Je vše ve vesmíru dokonalé? Je vesmírný výzkum důležitý? Je kolonizace vesmíru pro nás nezbytná?

TELLING LIES
Jak moc jsme upřímní? Jsme schopni unést pravdu? Za jakých okolností pravdu raději ukrýt?

DEATH PENALTY
Středověké formy trestu smrti. Trest smrti ano či ne? Oko za oko, zub za zub? Odstrašuje vidina trestu smrti případné zločince? Kolik nevinných lidí umřelo následkem trestu smrti?

NOT MY TYPE
Je kousání nehtů, tenké nohy, nečistá pleť skutečně tím, čemu bychom se měli vyhnout, hledáme-li partnera? Čím se řídíme, hledáme-li?

ADDICTIONS
Alkohol, kouření, drogy, čokoláda, nákupy, fotbal, sex. Na čem jsme závislí? Existují lidé, kteří jsou více náchylní k závislostem?

ART
Co je umění? Mění umění náš způsob myšlení nebo cítění? Jak by vypadal svět bez umění?

BIG BROTHER IS WATCHING
Záleží nám na svobodě? Cítíme se bezpečněji ve společnosti plné sledovacích zařízení? Respektují rodiče a partneři naše soukromí? Je důležitější svoboda nebo bezpečí?

IMMIGRATION AND RACISM
Proč jsme rasisti? Dá se vyhladit rasismus? Jak vnímáme černo-bílá manželství? Jaké jsou (ne)výhody imigrace?

Učební cíle

- co nejefektivněji a bez stresu zapojit studenty do diskuzí na aktuální společenská i společensko-vědní témata, aby mohli získat pocit výraznější komunikační jistoty
- začlenit a procvičovat různé řečnické dovednosti, např. vyjednávání, přesvědčování, vyjádření a obhajoba vlastního názoru, prezentace
- pracovat se slovním přízvukem a intonací
- soustavně procvičovat a upevňovat slovní zásobu včetně hovorových výrazů a idiomatických spojení

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

MacAndrew, Richard and Martínez, Ron: TABOOS AND ISSUES.
Haines, Simon: ADVANCED SKILLS (A resource book of advanced-level skills activities).
Gammidge, Mick: SPEAKING EXTRA (A resource book of multi-level skills activities).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AUDIO-P magisterský navazující

  obor P-AUD , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-BEI , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-EEN , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-EST , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-EVM , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-KAM , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-MEL , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-SVE , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-TIT , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program AUDIO-P magisterský navazující

  obor P-AUD , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-BEI , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-EEN , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-EST , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-EVM , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-KAM , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-MEL , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-SVE , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-TIT , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor