Detail předmětu

Efektivní čtení odborných anglických textů

FEKT-XAREAk. rok: 2016/2017

Kurs je zaměřen na efektivní čtení a porozumění anglickému odbornému textu s následnou diskusí. Práce s různými typy textů (populárně vědecké, odborné), různé techniky čtení (scanning, skimming, intensive reading), rozšiřování běžné i odborné slovní zásoby. Kurs je vhodný i jako průprava pro zkoušku v PGS i další typy zkoušek konaných mimo VUT.
Kurs je jednosemestrální.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si zlepší čtecí dovednosti (naučí se požívat scanning, skimming, intensive reading, odhadování významu z kontextu), tím si zlepší porozumění anglickým odborným textům a rozšíří si běžnou i odbornou slovní zásobu. Absolventi budou schopni porozumět, analyzovat, přeložit a přeformulovat různé druhy odborných textů.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti anglického jazyka na úrovni BAN4/XAN4 tj. úroveň intermediate.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výklad teorie, samostatná práce studentů s texty z internetu nebo se zapůjčenými sadami učebnic, vypracování úkolů ověřujících porozumění textu a cvičení na slovní zásobu, následná diskuse nad textem

Způsob a kritéria hodnocení

Jeden zápočtový test tvoří 40% celkového hodnocení, maximálně 40 a minimálně 20 bodů.
Závěrečná zkouška o třech částech tvoří 60% celkového hodnocení kursu a studenti v ní prokáží schopnost porozumět třem různým typům odborných textů, schopnost analyzovat, syntetizovat, parafrázovat, organizovat a reprodukovat informace v nich obsažené.
Kurs má hodnotu 3 kreditů.

Osnovy výuky

Úvod, dotazník, program kursu. Analýza dotazníku, teorie, techniky čtení. Scanning, skimming, intenzivní čtení, cvičení rozšiřující slovní zásobu, obsah:odborné texty z oboru IT, elektrotechniky, komunikací, texty obecně technické, ekologické, informace o britském tisku, o technikách čtení pro účely studia a výzkumu.
2. analýza dotazníku, teorie, techniky čtení
3. až 11. scanning, skimming, intenzivní čtení, cvičení rozšiřující slovní zásobu, obsah:odborné texty z oboru IT, elektrotechniky, komunikací, texty obecně technické, ekologické, informace o britském tisku, o technikách čtení pro účely studia a výzkumu
12. opakování
13. semestrální test

Učební cíle

Zlepšení čtecích dovedností a porozumění anglickému textu.
Seznámení s různými texty a technikami čtení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

E.H.Glendinning: Oxford English for Information Technology, O.U.P.
E.H.Glendinning: Study Reading,O.U.P.
Autentické materiály z tisku a internetu
BBC English Magazine

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AUDIO-P magisterský navazující

  obor P-AUD , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-BEI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-EEN , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-EST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-EVM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-KAM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-MEL , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-SVE , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-TIT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program AUDIO-P magisterský navazující

  obor P-AUD , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-BEI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-EEN , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-EST , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-EVM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-KAM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-MEL , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-SVE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor M-TIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor