Detail předmětu

Základy interaktivní počítačové hudby 2

FEKT-PZI2Ak. rok: 2016/2017

Práce s externími zařízeními a ovladači, základy využití externích modulů, zvukové efekty a zpracování signálu, vícekanálová hudba, tvorba interaktivní kompozice.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- využít MIDI zařízení v prostředí Pure Data,
- využít existující externí knihovny prostředí Pure Data pro mechanizmy "pitch tracking" a "beat tracking",
- popsat dvojdimenzionální model ovládání akustických parametrů,
- využít v prostředí Pure Data zvukové efekty a zvukový processing,
- vytvořit v prostředí Pure Data program pro základní tvorbu vícekanálové hudby.

Prerekvizity

Jsou požadovány základy práce na PC a znalost principů hudební elektroniky. Dále je požadována schopnost vytvářet v prostředí Pure Data elementární tónové generátory, schopnost využít časovač a vytvářet základní programovou logiku.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Přednášky mají charakter výkladu, cvičení mají charakter práce s programem Pure Data a realizace vlastních projektů v tomto programu. Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Klasifikovaný zápočet je udělen za vypracování náročnějšího a komplexnějšího individuálního projektu v prostředí Pure Data.

Osnovy výuky

1.-2. Práce s MIDI zařízeními (klaviatura, ovladač)
3.-4. Seznámení s externími senzory iCube (reakce hudby na světlo, pohyb, atd.)
5.-7. Využití existujících externích knihoven pro mechanizmy "pitch tracking" a "beat tracking", dvojdimenzionální model ovládání akustických parametrů.
8.-9. Efekty a zvukový processing v PD (granulární syntéza, overdrive, reverb atd.)
10. Základy tvorby vícekanálové hudby
11.-13. Produkce interaktivní kompozice

Učební cíle

Cílem předmětu je rozšířit a prohloubit znalosti, získané v předmětu Základy intereraktivní počítačové hudby 1.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu je nutné zpracovat náročnější a komplexnější individuální projekt v prostředí Pure Data. Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Miller Puckette: Theory and Techniques of Electronic Music, (EN)
Zimmer, Frank: bang. Pure Data (1. International PD-Convention Graz), Wolke Verlagsges, ISBN: 3936000379. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-P magisterský navazující

    obor P-AUD , 2. ročník, letní semestr, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor