Detail předmětu

Umělecký projekt

FEKT-PXUPAk. rok: 2016/2017

Uměleckým projektem student prokazuje schopnost samostatné umělecké práce v absolvovaném oboru studia. Tématem projektu je zvukový záznam nebo mastering zvukového záznamu; student si téma projektu vybírá sám a předloží jej ke schválení garantovi předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- samostatně vytvořit zvukovou nahrávku ve studiu nebo jiném akustickém prostoru nebo vytvořit mastering takovéto nahrávky,
- využít znalostí získaných v předmětech dosavadní bakalářské etapy studia,
- vytvořit dokumentaci k nahrávce,
- zdůvodnit techniky a postupy využité při vytváření nahrávky,
- obhájit svoji práci před komisí.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni dosavadní magisterské etapy studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za vytvoření samostatného uměleckého projektu a jeho obhajobu před komisí.

Osnovy výuky

Zpracování individuálního uměleckého projektu, obvykle samostatné nebo kolektivní vytvoření profesionální zvukové nahrávky pedagogem určeného žánru, tzn. pořízení základního vícestopého záznamu, jeho mixáž, a závěrečné masterovací úpravy; minimální časový rozsah nahrávky cca 15 minut.

Učební cíle

Cílem předmětu je vytvoření samostatného uměleckého projektu, prokazující schopnost samostatné umělecké práce v absolvovaném oboru studia.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Podle tématu projektu

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-P magisterský navazující

    obor P-AUD , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

35 hod., povinná

Vyučující / Lektor