Detail předmětu

Odborná praxe

FEKT-PXMTAk. rok: 2016/2017

Odborná praxe v celkové délce trvání 2 týdnů (80 odpracovaných hodin) absolvovaná v rozhlasovém, post-produkčním nebo nahrávacím studiu, divadle nebo ve firmě zabývající se zvukovou technikou. Student má možnost zvolit tuzemskou i zahraničí firmu. Praxi si zařizuje student sám. Praxi je třeba konat mimo dobu pravidelné výuky (zejména v letním prázdninovém období) od začátku do konce magisterského studia na FEKT VUT. Praxe je započtena na konci posledního ročníku magisterského studia po předložení písemného potvrzení o jejím absolvování.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Výsledky učení předmětu

Absolvent kurzu je schopen:
- diskutovat problémy vzniklé při práci na odborném úkolu,
- aplikovat znalosti získané v odborných předmětech v praxi,
- analyzovat problémy vzniklé při odborné práci na daném úkolu,
- navrhnout řešení zadaného úkolu z oblasti audio inženýrství vymezené absolvovanými odbornými kurzy během studia.

Prerekvizity

Absolvování odborných povinných a volitelných předmětů, ve kterých student získá znalosti z oblasti vymezené zaměřením odborné praxe.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Odborná praxe trvá 2 týdny. Je třeba ji vykonat v post-produkčním nebo nahrávacím studiu, divadle nebo ve firmě zabývající se zvukovou technikou, výstupem jsou praktické znalosti studenta. Praxe je podporována e-learningem (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je hodnocen zápočtem, který student získá na konci posledního ročníku magisterského studia po předložení písemného potvrzení o absolvování praxe.

Osnovy výuky

Odborná praxe 2 týdny v rozhlasovém, post-produkčním nebo nahrávacím studiu, divadle nebo ve firmě zabývající se zvukovou technikou v České republice nebo v zahraničí.

Učební cíle

Cílem je absolvování odborné praxe v rozhlasových, post-produkčních nebo nahrávacích studiích, divadlech nebo ve firmách zabývajících se zvukovou technikou, návrhem studií a prostor pro zvukovou produkci, komplexními instalacemi AV techniky atd., ve výzkumných a vývojových ústavech a institucích, a to v tuzemsku i v zahraničí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

JARABÁČ, K. Krok za krokem v bezp. práce

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-P magisterský navazující

    obor P-AUD , 1. ročník, letní semestr, povinný
    obor P-AUD , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

80 hod., povinná

Vyučující / Lektor