Detail předmětu

Videotechnika a multimédia

FEKT-PVTMAk. rok: 2016/2017

Předmět Videotechnika a multimédia je zaměřen na výuku principů obecného zpracování analogových i digitálních obrazových signálů. Pozornost je věnována snímání, přenosu a zobrazení digitálních obrazových signálů ve 2D rovině. Dále jsou studentům podrobně vysvětleny principy komprese obrazových dat zejména prostřednictvím standardů MPEG a H.26x, distribuce obrazových dat prostřednictvím různých datových sítí a principy záznamu a zpracování ve video střižnách. Poslední část předmětu se věnuje zpracování 3D obrazových dat a standardu MPEG-7 využívaném v multimediálních databázích.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vysvětlit reprezentaci barevných světel v různých standardních prostorech a vypočítat barevné souřadnice při mísení světel,
- popsat vlastnosti a způsob vytvoření obrazového signálu,
- vysvětlit princip činnosti obrazových snímačů různých provedení a různých typů zobrazovačů,
- vysvětlit a aplikovat obrazové kompresní techniky,
- vysvětlit principy distribuce obrazových dat prostřednictvím datových sítí a navrhnout individuální řešení,
- zpracovat obrazový signál ve video střižně,
- vysvětlit základní principy snímání, záznam a reprodukce 3D obrazových signálů,
- vysvětlit a aplikovat základní principy vyhledávání multimediálních dat v databázích prostřednictvím standardu MPEG-7.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Maximum 40 bodů je uděleno za test během semestru, závěrečná zkouška je hodnocena maximem 60 bodů.

Osnovy výuky

1. Barevné modely a prostory, televizní kolorimetrie.
2. Principy analogového televizního přenosu, obrazový signál, analogová rozhraní pro přenos TV signálu.
3. Digitalizace obrazových signálů, rozhraní používaná pro přenos digitálního obrazového signálu.
4. Zařízení pro snímání obrazu, kamery.
5. Zařízení pro zobrazování obrazových signálů. CRT obrazovky, LCD, LED, plazmové displeje, projektory.
6. Komprese digitálních obrazových signálů 2 – standardy JPEG, JPEG-2000
7. Komprese digitálních video signálů 1 – standardy MPEG1, MPEG2, MPEG 4 Part 2.
8. Komprese digitálních video signálů 2 – standardy H.264, H.265, VC1, Dirac.
9. Síťový model TCP/IP, skupinové vysílání, protokoly RTP, RTSP, RTCP, SDP, SAP.
10. Přenos multimediálních dat , IPTV, DVB, streaming, doplňkové služby.
11. Zařízení pro záznam videosignálů, video střižny, klíčování.
12. Snímání, záznam a reprodukce 3D obrazových signálů.
13. Multimediální databáze (MPEG-7).

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami a technickými prostředky pro snímání, zobrazování, záznam, zpracování a distribuci analogových a zejména digitálních obrazových signálů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Vít, V. Televizní technika 3 (CS)
ČÍKA, P. Multimediální služby. Skriptum VUT v Brně. 2012, ISBN: 978-80-214-4443-0 (CS)
Richardson, E. G. H.264 and MPEG-4 Video Compression: Video Coding for Next-generation Multimedia (EN)
JACK, Keith. Video Demystified. 4th Edition. Oxford : Elsevier, 2005. 927 s. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-P magisterský navazující

    obor P-AUD , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor