Detail předmětu

Praxe v nahrávacím studiu 2

FEKT-PSP4Ak. rok: 2016/2017

Studenti si prohloubí znalosti postupu při nahrávání různých instrumentálních a vokálně instrumentálních souborů, střihu, dodatečné úpravy snímku a jeho konečného zpracování včetně dokumentace. Dále se rozšiřují dovednosti posluchačů při práci s vybranými hudebními programy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen ve vysoké míře:
- vytvořit nahrávku rockového souboru,
- vytvořit nahrávku big bandu,
- vytvořit nahrávku dechového souboru,
- vytvořit nahrávku komorního souboru,
- vytvořit nahrávku symfonického orchestru,
- demonstrovat hlubší srovnávací analýzy nahrávek různých interpretů stejného díla (porovnání kvalit interpretace, způsobu zpracování nahrávek, prostorové akustiky apod.).

Prerekvizity

Je vyžadována znalost základních technik střihu, porozumnění úloze zvukového režiséra, znalost technických aspektů nahrávání, principu a použití mikrofonů, mixážních pultů, dynamických procesorů, nahrávacích zařízení a monitorů, znalost využití umělého dozvuku při tvorbě zvukové nahrávky, využití technik masteringu pro vytvoření konečného snímku, dále schopnost vytvořit dokumentaci hudební nahrávky a schopnost ovládat počítačové programy pro nahrávání a zpracování hudebních snímků.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Cvičení mají chareakter praktické práce v nahrávacím studiu za aktivní účasti studentů. Účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za vytvoření vlastní zvukové nahrávky.

Osnovy výuky

1.-2. Postup při nahrávání rockového souboru.
3.-4. Postup při nahrávání big bandu.
5. Postup při nahrávání dechového souboru.
6.-7. Postup při nahrávání komorního souboru
8.-9. Postup při nahrávání symfonického orchestru
10.-11. Hlubší srovnávací analýzy nahrávek různých interpretů stejného díla.
12.-13. Praktická cvičení práce s počítačem, vlastní nahrávky.

Učební cíle

Cílem předmětu je prohloubit znalosti, získané v předmětech Studiová praxe 1,2 v rámci bakalářského studia a Praxe v nahrávacím studiu 1, tzn. s postupem nahrávání nejrůznějších typů souborů konečným zpracováním záznamů z hlediska zvukového režiséra.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Syrový, Václav - Hudební zvuk: příspěvek k teorii zvukové tvorby, Praha, Akademie múzických umění, 2014.
Syrový, Václav - Hudební akustika, Praha, Akademie múzických umění, 2013.
Vrzal, Martin - Střih záznamu hudby, Praha, Akademie múzických umění, 2007.
Vlachý, Václav - 220 užitečných rad pro muzikanty, kteří se chystají natáčet v hudebním studiu, Muzikus 2000.
Burghauser, Jrmil - Špelda, Antonín - Akustické základy orchestrace, Praha, Panton 1967
Forró, Daniel - Domácí nahrávací studio - vyd. Grada 1996.
Forró, Daniel - počítače a hudba - vyd. Grada 1994.
Šíp, Ladislav - Nahrávání a reprodukovaná hudba, Praha, Stát. hudeb. vyd. 1961. (CS)
Šíp, Ladislav - Pěvci před mikrofonem, Praha 1960. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-P magisterský navazující

    obor P-AUD , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor