Detail předmětu

Orchestrální hra 2

FEKT-POH2Ak. rok: 2016/2017

Zaměření na komorní a orchestrální repertoár (skladby o více než osmi hráčích), interpretace rozdílných hudebních období (baroko, klasicismus, romantismus, hudba 20. století), specifické úkoly společného provozování hudby.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- popsat dynamiku a barevnou vyváženost v rámci jednotlivých hudebních stylů,
- charakterizovat spolupráci s dirigentem,
- charakterizovat zákonitosti doprovodu sólisty,
- popsat princip recitativů a spolupráce se zpěvákem.

Prerekvizity

Jsou požadovány schopnosti charakterizovat smyčcové, dechové, žesťové a bicí nástroje z hlediska tvorby tónu a herních technik a schopnost vytvořit instrumentační studii pro kombinaci nástrojů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za úspěšné prokázání znalostí u ústního pohovoru.

Osnovy výuky

1.-2. dynamika a barevná vyváženost ve specifické instrumentační technice hudebních stylů,
3.-6. společná práce a komunikace s dirigentem,
7.-9. pochopení dirigentského gesta a reakce na něj,
10.-11. zákonitosti doprovodu sólisty,
12.-13. technika recitativů a práce se zpěvákem.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s komorním a orchestrálním repertoárem a specifickými úkoly společného provozování hudby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Burghauser, J., Špelda, A.: Akustické základy orchestrace – Panton, Praha, 1967
Emmnert, F.: Poznámky k instrumentaci I, II - JAMU, Brno, 1997, 2000.
Kunitz, H.: Die Instrumentation, Breitkopf - Hartel, Leipzig 1956-1961
Rimskij - Korsakov, A. N.: Osnovy orkestrovky, (polnoje sobranie sočiněnij, tom. III.) GMI, Moskva 1959
Rychlík, J. a kolektiv: Moderní instrumentace, vyšší orchestrační technika jednotlivých hudebních nástrojů, Panton, Praha 1968
Vačkář, V. , Vačkář D. C.: Instrumentace symfonického orchestru a hudby dechové, SNKLHN, Praha 1954

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-P magisterský navazující

    obor P-AUD , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
    obor P-AUD , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Ostatní aktivity

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor