Detail předmětu

Orchestrální hra 1

FEKT-POH1Ak. rok: 2016/2017

Zaměření na komorní a orchestrální repertoár (skladby o více než osmi hráčích), interpretace rozdílných hudebních období (baroko, klasicismus, romantismus, hudba 20. století), specifické úkoly společného provozování hudby.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- charakterizovat problematiku frázování v rámci většího počtu interpretů,
- popsat smykové techniky a ladění smyčcových nástrojů,
- charakterizovat ladění dechové harmonie,
- popsat dynamiku a barevnou vyváženost jednotlivých orchestrálních skupin.

Prerekvizity

Jsou požadovány schopnosti charakterizovat smyčcové, dechové, žesťové a bicí nástroje z hlediska tvorby tónu a herních technik a schopnost vytvořit instrumentační studii pro kombinaci nástrojů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za úspěšné prokázání znalostí u ústního pohovoru.

Osnovy výuky

1.-4. frázování v rámci většího počtu interpretů,
5.-8. problémy smykové techniky a ladění u smyčců,
9.-11. ladění dechové harmonie - dřeva, žestě a zvukové a intonační vyrovnání mezi hráči jednotlivých nástrojových skupin,
12.-13. dynamika a barevná vyváženost ve specifické instrumentační technice jednotlivých orchestrálních skupin.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s komorním a orchestrálním repertoárem a specifickými úkoly společného provozování hudby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Beck, J.. Encyclopedia of percussion - Garland Publishing N.Y., 1998.
Blades, J.: Percussion Instruments and their History - London: Faber and Faber, 1975.
Emmnert, F.: Poznámky k instrumentaci I, II - JAMU, Brno, 1997, 2000.
Kotek, M.: Bicí nástroje – Panton, Praha, 1983.
Modr, A.: Hudební nástroje, Editio Supraphon, Praha 1977
Špelda, A.: Hudební akustika – SPN, Praha 1971

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-P magisterský navazující

    obor P-AUD , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
    obor P-AUD , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Ostatní aktivity

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor