Detail předmětu

Interaktivní elektronika v praxi 1

FEKT-PIE1Ak. rok: 2016/2017

Seznámení s prostředím Pure Data (PD), využití existujících PD patchů, aplikace prostředí Pure Data při zpracování externích podnětů, tvorba vlastního interaktivního díla.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- využít existující komplexní Pure Data "patche" (Live Builder, Loopool, RRadical),
- kategorizovat a využít v prostředí Pure Data externí podněty,
- využít abstrakcí jako stavebních bloků sdílených mezi více interaktivními programy,
- využít komunikaci počítačovou sítí mezi systémy Pure Data a MAX/MSP.

Prerekvizity

Jsou požadovány základy práce na PC a znalost principů hudební elektroniky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Cvičení mají charakter práce s programem Pure Data a realizace vlastních projektů v tomto programu. Účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za vypracování individuálního projektu v prostředí Pure Data.

Osnovy výuky

1.-3. Přehled existujících komplexních Pure Data "patchů" s akcentací nejrozšířenějších (Live Builder, Loopool, RRadical)
4.-6. Práce s externími podněty a jejich kategorizace. Získávání různých druhů vstupů od vizuálních přes hudební či zvukové až po parametr času.
7.-9. Využití abstrakcí jako stavebních bloků sdílených mezi více interaktivními programy.
10.-12. Základy komunikace počítačovou sítí mezi systémy Pure Data a MAX/MSP.
13. Seznámení s prostředím GEM pro tvorbu interaktivní vizualizace na platformě PD.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s prostředím Pure Data a jeho využitím v oblasti interaktivní elektroniky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu je nutné zpracovat individuální projekt v prostředí Pure Data. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Miller Puckette: Theory and Techniques of Electronic Music, online: http://crca.ucsd.edu/~msp/techniques.htm. (EN)
Fränk Zimmer: bang. Pure Data (1. International PD-Convention Graz), ISBN: 3936000379, Wolke Verlagsges, 175 stran. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-P magisterský navazující

    obor P-AUD , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor