Detail předmětu

Dějiny vokální hudby 2

FEKT-PDV2Ak. rok: 2016/2017

Vokální hudba v období romantismu, její estetika v německých zemích. Vznik německé romantické písně, německé romantické opery a hudebního dramatu (Richard Wagner). Období pozdního romantismu (Richard Strauss, Gustav Mahler). Vokální hudba ve 20. století.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

7

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- popsat vývoj vokální hudby v německých zemích, německý singspiel,
- popsat zrod a vývoj německé romantické písně a její vliv na vývoj písně v evropské hudbě 19. století,
- popsat zrod a vývoj německé romantické opery,
- charakterizovat dílo Richarda Wagnera a jeho vliv na evropskou hudební tvorbu,
- charakterizovat dílo Richarda Strausse a Gustava Mahlera,
- charakterizovat píseň s orchestrem a symfonii s vokální složkou,
- charakterizovat operu a vokální druhy 20. století.

Prerekvizity

Je požadována základní znalost o vokálních projevech v antice, forem gregoriánského chorálu, druhů a žánrů hudby gotiky, renesance, manýrismu, baroka a klasicismu a znalost díla hlavních představitelů epoch vokální hudby.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Přednášky mají charakter výkladu doprovázeného hudebními ukázkami. Cvičení podporující praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách za aktivní účasti studentů. Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Za zkoušku ve formě ústního pohovoru je uděleno maximálně 100 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba získat alespoň 50 bodů. Zkouška je zaměřena na znalosti podle osnov předmětů Dějiny vokální hudby 1 a 2.

Osnovy výuky

1. Vývoj a peripetie vokální hudby jako integrální součásti romantismu a jeho estetiky v německých zemích.
2. Německý singspiel.
3. Zrod a vývoj německé romantické písně a sledování jejího vlivu na vývoj písně v evropské hudbě 19. století.
4. Zrod a vývoj německé romantické opery.
5.-6. Hudební drama - Richard Wagner a jeho vliv na evropskou hudební tvorbu.
7.-9. Pozdní romantismus: Richard Strauss, Gustav Mahler. ¨
10.-11.-Píseň s orchestrem, symfonie s vokální složkou.
12.-13. Opera a vokální druhy 20. století.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit posluchače s dějinami evropské vokální hudby v období romantismu a ve 20. století.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

BÁRTOVÁ, Jindřiška. Vokální hudba 20. století. Brno : JAMU , 2002.
LÉBL, Vladimír a kol.: Hudba v českých dějinách. Praha : Supraphon , 1989.
TROJAN, Jan. Dějiny opery. Praha : Paseka , 2001.
LINHARTOVÁ, Vlasta. Kapitoly z dějin umělé písně. Brno : JAMU , 1991.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-P magisterský navazující

    obor P-AUD , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
    obor P-AUD , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor