Detail předmětu

Dějiny vokální hudby 1

FEKT-PDV1Ak. rok: 2016/2017

Vokální projevy v antice, vznik gregoriánského chorálu, počátky vícehlasu, druhy a žánry v období gotiky, renesance a manýrismu (mše, moteto, píseň, madrigal, chanson). Druhy a žánry hudby baroka a klasicismu - hudba světská (opera benátská, římská, neapolská, druhy zábavné hudby) a duchovní (mše, kantáta, oratorium, pašije, moteto).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vyjmenovat doklady o vokálních projevech v antice,
- popsat formy gregoriánského chorálu a počátky vícehlasu,
- charakterizovat druhy a žánry hudby gotiky, renesance a manýrismu,
- charakterizovat druhy a žánry hudby baroka a klasicismu - hudba světská a duchovní,
- popsat dílo hlavních představitelů epoch vokální hudby.

Prerekvizity

Jsou požadovány všeobecné kultirní znalosti na úrovni bakalářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Přednášky mají charakter výkladu doprovázeného hudebními ukázkami. Cvičení podporující praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách za aktivní účasti studentů. Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za úspěšné prokázání znalostí u ústního pohovoru.

Osnovy výuky

1. Doklady o vokálních projevech v antice.
2.-3. Formy gregoriánského chorálu a počátky vícehlasu.
4.-6. Druhy a žánry hudby gotiky, renesance a manýrismu (mše, moteto, píseň, madrigal, chanson a další).
7.-9 Druhy a žánry hudby baroka a klasicismu - hudba světská (vznik opery, opera benátská, římská, neapolská, druhy zábavné hudby)
10.-11. Druhy a žánry hudby baroka a klasicismu - hudba duchovní (mše, kantáta, oratorium, pašije, moteto).
12.-13. Hlavní představitelé epoch vokální hudby.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit posluchače s dějinami evropské vokální hudby od antiky po období klasicismu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

ABRAHAM, Gerald. Stručné dejiny hudby. Bratislava : Hudobné centrum , 2003.
CHAILLEY, Jacques. 40 000 let hudby. Praha : Státní hudební vydavatelství , 1965.
KOUBA, Jan. ABC hudebních slohů : od raného středověku k W. A. Mozartovi. Praha : Supraphon, 1988.
TROJAN, Jan. Dějiny opery. Praha : Paseka , 2001.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-P magisterský navazující

    obor P-AUD , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
    obor P-AUD , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor