Detail předmětu

Dějiny hudby 18. a 19. st. 2

FEKT-PDH4Ak. rok: 2016/2017

Vznik romantismu a jeho charakteristické znaky obecně, romantismus v hudbě, jeho představitelé a nejdůležitější projevy, programní hudba. Novoromantismus, symfonická báseň, hudba na konci 19. století.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

7

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vyjmenovat předpoklady vzniku romantismu a jeho charakteristické znaky,
- charakterizovat romantismus v hudbě,
- charakterizovat romantickou píseň a programní hudbu,
- charakterizovat novoromantismus, symfonickou báseň a hudební drama,
- charakterizovat hudbu na sklonku 19. století.

Prerekvizity

Je požadována znalost dějin hudby do 18. st. (hudba starověkých civilizací, jednohlas a vícehlas v evropské hudbě, opera, komorní a orchestrální barokní formy).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Přednášky mají charakter výkladu obohaceného hudebními ukázkami (audio i video). Cvičení podporující praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách za aktivní účasti studentů formou studentských referátů. Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Za zkoušku ve formě ústního pohovoru je uděleno maximálně 100 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba získat alespoň 50 bodů. Zkouška je zaměřena na znalosti podle osnov předmětů Dějiny hudby 18. a 19. st. 1 a 2.

Osnovy výuky

1.-2. Předpoklady vzniku romantismu, jeho charakteristické znaky.
3. Romantismus v hudbě.
4.-5. Romantismus v Německu, jeho představitelé a nejdůležitější projevy,
6. Romantická píseň, programní hudba.
7.-8. Národní hudební kultury,
9. Chopin.
10.-11. Novoromantismus, symfonická báseň a hudební drama.
12.-13. Hudba na sklonku 19. století.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámení s hlavními proudy evropské hudby v období romantismu a novoromantismu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

BÁRTOVÁ, Jindra - SCHNIERER, Miloš - ZOUHAROVÁ, Věra. Dějiny hudby. Brno - České Budějovice : Jihočeská univerzita , 1997.
NAVRÁTIL, Miloslav. Dějiny hudby : přehled evropských dějin hudby. Ostrava : Scholaforum, 1996.
SCHNIERER, Miloš. Dějiny hudby. Brno : JAMU, 2007.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-P magisterský navazující

    obor P-AUD , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
    obor P-AUD , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor