Detail předmětu

Dějiny hudby 18. a 19. st. 1

FEKT-PDH3Ak. rok: 2016/2017

Vznik klasicismu a jeho charakteristické znaky, vznik sonátové formy, nových orchestrálních a komorních druhů. Haydn, Mozart, Beethoven, čeští skladatelé.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vyjmenovat předpoklady vzniku nového slohu,
- popsat sonátovou formu a její využití,
- charakterizovat nové orchestrální a komorní druhy, symfonie, smyčcové kvarteto,
- charakterizovat dílo Haydna, Mozarta, Beethovena a českých skladatelů období klasicismu.

Prerekvizity

Je požadována znalost dějin hudby do 18. st. (hudba starověkých civilizací, jednohlas a vícehlas v evropské hudbě, opera, komorní a orchestrální barokní formy).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Přednášky mají charakter výkladu obohaceného hudebními ukázkami (audio i video). Cvičení podporující praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách za aktivní účasti studentů formou studentských referátů. Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za úspěšné prokázání znalostí u ústního pohovoru.

Osnovy výuky

1.-2. Předpoklady vzniku nového slohu.
3.-4. Společenský život a umělecké snahy, osamostatnění hudby.
5.-6. Sonátová forma a její využití.
7.-8. Nové orchestrální a komorní druhy, symfonie, smyčcové kvarteto.
9.-11. Haydn, Mozart, Beethoven.
12.-13. Čeští skladatelé.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámení s hlavními proudy evropské hudby v období klasicismu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

ROSEN, Charles. Klasicizmus : Haydn - Mozart - Beethoven. Bratislava : Hudobné centrum, 2005.
KOUBA, Jan. ABC hudebních slohů : od raného středověku k W. A. Mozartovi. Praha : Supraphon, 1988.
PEČMAN, Rudolf. Sloh a hudba 1600-1900 : problémy, otázky, odpovědi. Brno : Masarykova univerzita , 1996.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-P magisterský navazující

    obor P-AUD , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
    obor P-AUD , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor