Detail předmětu

Integrované systémy chránění

FEKT-MISYAk. rok: 2016/2017

Hodnocení stavu elektrizačnísoustavy.Přechodné jevy v proudových transformátorech.Směrová relé na vlnových pochodech.Integrované systémy chránění.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- použít metodu souměrných složek pro řešení nesymetrických poruch v elektrizační soustavě
- vypočítat minimální i maximální zkratový proud
- popsat základní parametry proudových i napěťových transformátorů, jejich využití, zapojení a nevýhody
- vyjmenovat ochrany vedení a popsat jejich princip činnosti
- vyjmenovat ochrany transformátorů a popsat jejich princip činnosti
- vyjmenovat ochrany generátorů a popsat jejich princip činnosti
- popsat funkci a použití distančních ochran
- popsat funkci a použití srovnávacích ochran
- popsat funkci automatiky opětného zapínání
- vypočítat nastavení nadproudových směrových ochran vedení

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia. Absolvování předmětu BOJZ (Ochrany a jištění) výhodou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, numerické cvičení a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je hodnocen za aktivitu ve cvičení, samostatné úkoly, zakončen hodnocením závěrečné zkoušky s částí příkladovou a teoretickou.
Studenti mohou získat:
až 40 bodů ze cvičení (numerické a laboratorní cvičení)
až 60 bodů ze zkoušky (praktická a teoretická část)
Podrobné vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Osnovy výuky

Teorie souměrných složek
Výpočty minimálních zkratových proudů
Přístrojové transformátory
Ochrany vedení
Distanční ochrany
Srovnávací ochrany
Automatiky opětného zapínání
Použití ochran vedení
Ochrany transformátorů
Ochrany generátorů

Učební cíle

Nové přístupy pro integrované chránění elektrizačních soustav velmi vysokého a vysokého napětí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Haluzík, E.: Ochrany a automatiky v elektrických sítích, skriptum VUT v Brně, 1985, 160s.

Doporučená literatura

Horowitz S.H.:Protective relaying for power systems,Vol.I.,II.,IEEE Product No.PP3095-QTP 1992
Trojánek, Z., Hájek, J., Kvasnica, P., Přechodné jevy v elektrizačních soustavách TU Košice 2006, ISBN 80-8073-453-4

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-EEN , 2. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

  • Program EEKR-M magisterský navazující

    obor M-EEN , 2. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Sběr informací.
Vyhodnocení stavu el.soustavy.
Statická a dynamická estimace.
Identifikace chybných dat.
Jistící proudové a napěťové transformátory.
Přechodné jevy v proudovém transformátoru.
Směrové vlnové ochrany.
Vazby ochran.
Opětné zapínání.
Integrované číslicové ochrany.
Integrované systémy chránění.
Volba oblastí pro integrované systéma chránění.

Cvičení odborného základu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Estimace stavu el.soustavy.
Identifikace chybných dat.
Přechodné jevy v proudových transformátorech.
Nastavení vlnové ochrany.
Výběr oblasti pro integrované chránění.

Cvičení na počítači

4 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Hodnocení stavu zadané soustavy.
Kontrola chránění dané oblasti.

Laboratorní cvičení

16 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Vazby ochran.
Relé opětného zapínání.
Nastavení integrované číslicové ochrany.
Integrovaná číslicová ochrana generátoru.
Měření přechodových jevů proudového transformátoru.
Integrovaná laboratoř fy ABB.