Detail předmětu

Energetická zařízení

FEKT-MEZAAk. rok: 2016/2017

Předmět je určen pro studenty, kteří se chtějí věnovat práci v oblasti jaderné energetiky. Obsahem předmětu jsou strojní energetická zařízení jaderných elektráren. Pod strojním energetickým zařízením jaderné elektrárny míníme ty stroje a zařízení, které zajišťují transport a přenos tepelné energie z jaderného reaktoru a její přeměnu v energii mechanickou. Patří sem v řadě od jaderného reaktoru potrubí a armatury, čerpadla, výměníky tepla, parní generátory, parní turbíny s kondenzačním zařízením a další pomocná strojní zařízení. Předmět je prerekvizitou pro předmět Jaderné elektrárny.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Získání znalostí o strojních energetických zařízeních, které se používají v jaderné energetice, o provozních a energetických charakteristikách těchto zařízení, organizaci jejich provozu a údržbě, o otázkách jejich efektivního využití.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia oboru Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení odborného základu a cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává dva samostatné úkoly.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Osnovy výuky

Teoretické základy tepelné energetiky. Jaderné elektrárny s parním a plynovým oběhem. Potrubí v jaderných elektrárnách. Stroje k transportu tekutin v jaderných elektrárnách. Odvod tepla z jaderných reaktorů. Výměníky tepla v jaderných elektrárnách. Parní generátory jaderných elektráren. Proudění stlačitelných tekutin. Parní turbíny jaderných elektráren a jejich příslušenství.

Učební cíle

Seznámit studenty se strojními energetickými zařízeními jaderných elektráren - provozní a energetické charakteristiky, organizace jejich provozu a údržby, problematika efektivního využití.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Raček, J.: Stroje a zařízení jaderných elektráren.
Raček, J.: Jaderné elektrárny.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-EEN , 1. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

  • Program EEKR-M magisterský navazující

    obor M-EEN , 1. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Teoretické základy tepelné energetiky.
Jaderné elektrárny s parním a plynovým oběhem. Potrubí v jaderných elektrárnách.
Potrubí v jaderných elektrárnách.
Stroje k transportu tekutin v jaderných elektrárnách.
Odvod tepla z jaderných reaktorů.
Výměníky tepla v jaderných elektrárnách.
Výměníky tepla v jaderných elektrárnách.
Parní generátory jaderných elektráren.
Parní generátory jaderných elektráren.
Proudění stlačitelných tekutin.
Proudění stlačitelných tekutin.
Parní turbíny jaderných elektráren a jejich příslušenství.
Parní turbíny jaderných elektráren a jejich příslušenství.

Cvičení odborného základu

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Teoretické základy tepelné energetiky.
Jaderné elektrárny s parním a plynovým oběhem. Potrubí v jaderných elektrárnách.
Stroje k transportu tekutin.
Odvod tepla z jaderných reaktorů. Výměníky tepla v jaderných elektrárnách.
Parní generátory jaderných elektráren. Proudění stlačitelných tekutin.
Parní turbíny jaderných elektráren.

Cvičení na počítači

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod. Pokyny pro vypracování prací.
Semestrální práce č. 1 - Povrchový kondenzátor chlazený vodou.
Semestrální práce č. 1 - Povrchový kondenzátor chlazený vodou.
Semestrální práce č. 1 - Povrchový kondenzátor chlazený vodou.
Semestrální práce č. 2 - Základní tepelný výpočet parního generátoru pro jadernou elektrárnu.
Semestrální práce č. 2 - Základní tepelný výpočet parního generátoru pro jadernou elektrárnu.
Semestrální práce č. 2 - Základní tepelný výpočet parního generátoru pro jadernou elektrárnu.