Detail předmětu

Diplomová práce

FEKT-LMSVAk. rok: 2016/2017

Samostatná diplomová práce studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na oboru EVM. Téma práce je zadáno na počátku zimního semestru daného akademického roku a může být pokračováním tématu semestrálního projektu 2.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

30

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt,
- vytvořit k projektu technickou zprávu,
- projekt obhájit.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky zápočtu:
Vypracování písemné zprávy a její přijetí vedoucím diplomové práce.

Osnovy výuky

Zpracování individuální technické diplomové práce.

Učební cíle

Cílem předmětu je zpracování diplomové práce studenta vybrané z nabídky oborového ústavu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Základní literatura

Podle tématu práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

    obor ML1-EVM , 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program EEKR-ML magisterský navazující

    obor ML-EVM , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

360 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zpracování individuální technické diplomové práce.