Detail předmětu

Diplomová práce

FEKT-LMSKAk. rok: 2016/2017

Cílem práce je zpracování samostatné diplomová práce řešící vybraný problém z nabídky zadání na oborových ústavech nebo z praxe. Zpravidla jde o pokračování Semestrálního projektu 2. Téma je zadáno ve shodě s platnými studijními předpisy. Předmět je započten po předložení rukopisu bakalářské práce a po obhajobě u státní závěrečné zkoušce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

30

Výsledky učení předmětu

Student by měl prokázat, že umí samostatně řešit inženýrské úkoly na odpovídající úrovni. Absolvent kurzu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt,
- vytvořit k projektu technickou zprávu,
- projekt obhájit.

Prerekvizity

Prerekvizitou je úspěšné absolvování předmětu LMK2 - Semestrální projekt 2.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Student odevzdá samostatně vypracovanou diplomovou práci.

Způsob a kritéria hodnocení

Diplomovou práci hodnotí komise pro státní závěrečné zkoušky.

Osnovy výuky

Samostatná diplomová práce řešící vybraný technický problém.

Učební cíle

Cílem je zpracování diplomové práce vybrané z nabídky ústavu nebo z praxe.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

    obor ML1-KAM , 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program EEKR-ML magisterský navazující

    obor ML-KAM , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

360 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Samostané zpracování diplomové práce pod odborným vedením.