Detail předmětu

English for Life

FEKT-LEFEAk. rok: 2016/2017

Kurz angličtiny se zaměřením na pokročilé procvičování a osvojování dovedostí v rámci praktické verbální i písemné komunikace. Semináře zahrnují nejen širokou škálu funkčních prvků jazyka, ale také forem práce, k nimž náleží především aktivní diskuse, prezentace, interpretace audiovizuálních materiálů a tvorba textu spojená s jeho podrobným rozborem. Témata pokrývaná v průběhu semestru jsou navržena tak, aby studentům umožnila efektivnější užívání anglického jazyka v každodenním pracovním i společenském životě.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Orientace v euroamerickém kulturním a profesním prostoru.
Schopnost aktivně užívat angličtinu v široké škále každodenních situací.
Schopnost vést běžnou pracovní komunikaci, účastnit se pracovních porad a vytvářet základní formální dokumenty v angličtině.
Schopnost týmové práce v anglickém jazyce. Porozumění nezkrácenému slyšenému projevu.
Schopnost ústně English prezentace před mnoha lidí.
Schopnost klást různé ústní moderátorů souvisejících otázek v angličtině na různých prezentacích.

Prerekvizity

Vyžadují se znalosti anglického jazyka na úrovni bakalářského studia s úspěšné vykonanou zkouškou XAN4. Poznámka: Studenti, kteří mají bakalářský titul v Angličtina v elektrotechnice informatice (AJEI-H), se musí zaregistrovat v FEFE / MEFE. Nicméně, budou tyto student automaticky obdrží své úvěry a není nutné navštěvovat třídy nebo přijmout žádné zkoušky nebo zkoušky, které ostatní Fefe / MEFE studenti musí učinit.

Doporučená nebo povinná literatura

R. MacNeil and W. Cran, Do You Speak American? Nan A. Talase, 2005 (EN)
Allan Metcalf, OK, Oxford University Press, 2011

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výukové metody zahrnují přednášky, semináře, audiovizuální prezentace, obchodní a technické konverzace a studentské prezentace. Každý student je povinen podat ústní prezentace před svými vrstevníky v průběhu.

Způsob a kritéria hodnocení

100% zkouška:

40% semestrální test:

Semestrální test založený na látce probírané v průběhu výuky, včetně gramatiky (viz. "osnova").
Maximum získaných bodů je 40, minimum je 20 (50%)

60% zkouška:

Zkouška je písemná a poslechu:

- Písemná část se skládá ze napsání formálního dopisu.

- Poslouchat část je založena na neznámého poslechu textu.

Maximálni počet bodů u zkoušky je 60 bodů (30 za písemnou část a 30 za ústní část). Student přitom musí získat minimálně 50% z každé části.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

Zimním semestru

I. Úvod do semináře
II. Gramatika I
III. Gramatika II
IV. Slovní zásoba a větné struktury
V. Úvod do evropské a americké kultury
VI. Technická angličtina / Kulturní studia (Hoover Dam DVD)
VII. Technická angličtina / kulturní studia (CN Tower DVD)
VIII. Společenské chování v profesních situacích
IX. Kariéra
X. Prezentace I
XI. Prezentace II
XII. Opakování a příprava k testu
XIII. Semestrální test

Letní semestr

I. Kulturní studia (Evropská unie)
II. Kulturní studia (USA)
III. Kulturní studia (Kanada)
IV. Profesní angličtina (např. poslech texty, technické texty, obchodní)
V. Kulturní workshop (studentské prezentace)
VI. Písmený projev I: dopis
VII. Písmený projev II: dopis
VIII. Písemný projev III: (např. životopis, abstracts, shrnutí atd.)
IX. Studijní pobyty (pravidla, plánování atd.)
X. Kulturní workshop (studentské prezentace)
XI. Kulturní workshop (studentské prezentace)
XII. Shrnutí látky
XIII.Písemná část zkoušky

Cíl

Prohloubení znalostí a dovedností v anglickém jazyce a příprava na každodenní pracovní praxi.
Vytvoření resp. doplnění obrazu o kulturních základech euroamerické civilizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-BEI , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor ML1-EEN , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor ML1-EST , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor ML1-EVM , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor ML1-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor ML1-MEL , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor ML1-SVE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor ML1-TIT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor ML1-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor ML1-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor ML1-EST , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor ML1-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor ML1-KAM , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor ML1-MEL , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor ML1-SVE , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný
  obor ML1-TIT , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor