Detail předmětu

Základy účetnictví

FEKT-HZAUAk. rok: 2016/2017

Kurz je jednosemestrový a posluchači se postupně seznámí s rozvahou, jejím rozepsáním do účtů, ovládnou princip podvojného účtování, naučí se sestavit výsledovku a účetní závěrku. Okrajově budou také seznámeni se systémem daňové evidence.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Písemnou a ústní zkouškou se ověřuje, že absolvent předmětu je schopen:
- zaúčtovat účetní případy na základě znalosti účetní osnovy;
- ukázat využití probíraných účtů (viz. osnova předmětu);
- vysvětlit funkci účetní uzávěrky;
- vysvětlit funkci účetní závěrky;
- určit dopady některých účetních případů do firemních financí.

Prerekvizity

Zájem o předmět.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.Metody: přednáška, diskuse, řešení příkladů.

Způsob a kritéria hodnocení

Závěrečná zkouška - písesmná a ústní část.Max. 100 bodů, v rámci písemné části požadováno alespoň 50 bodů.

Osnovy výuky

1. Právní úprava účetnitcví, základní pojmy účetnictví.
2. Účtová třída 2 - Finanční účty.
3. Účtová třída 1 - Zásoby.
4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek.
5. Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy.
6. Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky.
7. Účtová třída 7 - Závěrkové účty.
8. Komplexní příklad.
9. Daňová evidence.
10. Opakování.

Učební cíle

Posluchači se zorientují v základních pojmech, naučí se princip podvojného účtování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přítomnost alespoň 70% na cvičení.

Základní literatura

Dušek, J., Sedláček, J.: Daňová evidence podnikatelů 2015, Grada, Praha, 2015

Doporučená literatura

Učebnice: kolektiv autorů - Podvojné účetnictví 2011, Grada Publishing Praha

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor