Detail předmětu

Bakalářská práce

FEKT-HBAPAk. rok: 2016/2017

Obsahem předmětu je samostatně napsat bakalářskou práci na odborné téma v angličtině.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

10

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výstupem předmětu je bakalářská práce podle regulí fakulty a Ústavu jazyků.

Prerekvizity

Úspěšné absolvování semestrálního projektu

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování a způsoby výuky jsou v souladu s článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Práce bude posouzena vedoucím bakalářské práce, který za ni udělí kredity a doporučí ji k obhajobě.

Osnovy výuky

Průběžná práce na bakalářské práci.
Studenti napíší bakalářskou práci podle pravidel stanovených fakultou a budou ji průběžně konzultovat s vedoucím své práce. Jazyk bakalářské práce je angličtina.

Učební cíle

Cílem je prokázat schopnosti samostatně pracovat na odborném zadání v anglickém jazyce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu

Základní literatura

Illona Leiki: Academic writing

Doporučená literatura

Urbanová Ludmila: Stylistika anglického jazyka, 2008, Brno: Barrister and Principal

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení bakalářské práce

117 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Samostatné zpracování zadaného úkolu pod odborným vedením