Detail předmětu

English for Life

FEKT-FEFLAk. rok: 2016/2017

Kurz angličtiny se zaměřením na pokročilé procvičování a osvojování dovedostí v rámci praktické verbální i písemné komunikace. Semináře zahrnují nejen širokou škálu funkčních prvků jazyka, ale také forem práce, k nimž náleží především aktivní diskuse, prezentace, interpretace audiovizuálních materiálů a tvorba textu spojená s jeho podrobným rozborem. Témata pokrývaná v průběhu semestru jsou navržena tak, aby studentům umožnila efektivnější užívání anglického jazyka v každodenním pracovním i společenském životě.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Orientace v euroamerickém kulturním a profesním prostoru. Schopnost aktivně užívat angličtinu v široké škále každodenních situací. Schopnost vést běžnou pracovní komunikaci, účastnit se pracovních porad a vytvářet základní formální dokumenty v angličtině. Schopnost týmové práce v anglickém jazyce. Porozumění nezkrácenému slyšenému projevu.

Prerekvizity

Vyžadují se znalosti anglického jazyka na úrovni bakalářského studia s úspěšné vykonanou zkouškou XAN4.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují jazyková cvičení a domácí přípravu. Studenti musejí aktivně participovat na hodinách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet
Zkouška

Osnovy výuky

I. Úvod do semináře.
II. Kultura evropských zemí a euroamerická civilizace.
III. Praktická komunikace v angličtině: diskuse a názory.
IV. Otázky evropské a americké kultury a života I.
V. Tvorba a interpretace textů. Zadání domácího úkolu.
VI. Otázky evropské a americké kultury a života II.
VII. Prezentace a rozvoj prezentačních dovedností. Řešení a nové zadání domácího úkolu.
VIII. Otázky evropské a americké kultury a života III.
IX. Angličtina v elektrotechnice: aspekty profesního jazyka.
X. Otázky evropské a americké kultury a života IV.
XI. Angličtina v elektrotechnice: Četba, práce s textem a problémy překladu.
XII. Závěrečné opakování.
XIII. Semestrální test.

Učební cíle

The fundamental prerequisite consists in good command ot the English language as defined by the current XAN4 exam.
Students wishing to sit the course exam and obtain the credits are required to attend no less than 75% of all the tutorials/lectures.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Wellman, Guy: The Heinemann English Wordbuilder. Praha: SPN, 1991.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BTBIO-F magisterský navazující

    obor F-BTB , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
    obor F-BTB , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení jazykové

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor