Detail předmětu

Angličtina pro hudební praxi 2

FEKT-JAH2Ak. rok: 2012/2013

Opakování a prohlubování gramatiky z předchozího studia, obohacování slovní zásoby, důraz na komunikaci v běžných situacích, základní terminologie z hudební oblasti, seznamování s reáliemi anglicky mluvících zemí. Výuka probíhá přibližně na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Prerekvizity a korekvizity

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ZRZT-J bakalářský

    obor J-ZRT , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
    obor J-ZRT , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
    obor J-ZRT , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení jazykové

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor