Detail předmětu

Studiová praxe I 2

FEKT-JSP2Ak. rok: 2012/2013

Předmět je zaměřen na seznámení studentů s postupem při nahrávání – technikou střihu, dodatečnou úpravou snímku (umělý dozvuk) a konečným zpracováním snímku – masteringem, a dokumentací hudební nahrávky. Součástí výuky jsou praktická cvičení práce s počítačem, seznámení se s vybranými hudebními programy a osvojení si základních funkcí a technik, vlastní hudební nahrávka, nahrávání řeči, prolínání atd. Studenti se také naučí provádět srovnávací analýzy nahrávek různých interpretů stejného díla (porovnání kvalit interpretace, způsobu zpracování nahrávek, prostorové akustiky apod.).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Osnovy výuky

1.-3. Postup při nahrávání - technika střihu, dodatečná úprava snímku (umělý dozvuk atd.).
4.-5. Konečné zpracování snímku – mastering.
6. Dokumentace hudební nahrávky.
7.-8. Srovnávací analýza nahrávek různých interpretů stejného díla.
9.-11. Práce s počítačem, vlastní nahrávka.
12.-13. Nahrávání řeči, prolínání.

Základní literatura

VLACHÝ, V. Praxe zvukové techniky. Praha: Vydavatelství MUZIKUS, 1995. 257 s. ISBN 80-901537-6-3. (CS)
FORRÓ, D. Domácí nahrávací studio. Praha: Grada Publishing, spol. s r. o.. 248 s. ISBN 80-7169-231-X. (CS)
FORRÓ, D. Počítače a hudba. Praha: Grada Publishing, spol. s r. o.. 320 s. ISBN 80-85623-57-9. (CS)
ŠÍP, L., Nahrávání a reprodukovaná hudba, Praha, Stát. hudeb. vyd. 1961. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ZRZT-J bakalářský

    obor J-ZRT , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor