Detail předmětu

Hudební režie I 2

FEKT-JHR2Ak. rok: 2012/2013

Studenti se v předmětu seznámí s pořizováním záznamů hudebních děl v rozhlasovém studiu a v mimo studiových akustických prostorách a záznamem koncertů s přenosovým vozem a s digitálním přenosovým zařízením. Dále se seznámí s analogovým a digitálním nahrávacím řetězcem, dvoustopým a vícestopým záznam, nosiči záznamu, způsobem evidence záběrů, sestřihu a navazování. Seznámí se také s procesem masteringu, sestavení finálního produktu – master tape – a dokumentu – mastering order.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Osnovy výuky

1.-2. Pořizování záznamů hudebních děl v rozhlasovém studiu.
3.-4 Pořizování záznamů hudebních děl v mimo studiových akustických prostorách.
5.-6 Záznam koncertů s přenosovým vozem a s digitálním přenosovým zařízením.
7. Nahrávací řetězec - analogový, digitální, dvoustopý a vícestopý záznam.
8.-9. Nosiče záznamu, evidence záběrů, sestřih, navazování.
10.-11. Proces masteringu, sestavení finálního produktu - master tape.
12.-13. Sestavení finálního dokumentu - mastering order, křestní list.

Základní literatura

Syrový, V.: Akustická typologie přirozených zdrojů hudebních signálů. Výzkumná zpráva, AMU, Praha 2000. (CS)
Špelda, A.: Hudební akustika, SPN, Praha 1978. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ZRZT-J bakalářský

    obor J-ZRT , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor