Detail předmětu

Tvorba umělého zvuku, jeho zpracování a řízení 1

FEKT-JTZ1Ak. rok: 2012/2013

V předmětu se studenti seznámí s typy syntéz a dalších "umělých" způsobů tvorby zvuku a se strukturou zdrojů syntetického zvuku (obvody generační, modulační atd.) v případě analogových, analogově-digitálních a digitálních syntetizérů a samplerů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Osnovy výuky

1. Přehled typů syntéz a dalších "umělých" způsobů tvorby zvuku: historie, základní přehled jednotlivých obvodů syntetizérů, základní rozdělení typů syntéz.
2. Generační obvody: syntéza součtová.
3. Generační obvody: syntéza rozdílová.
4. Generační obvody: syntézy modulační (FM syntéza).
5. Generační obvody: syntézy modulační (amplitudová modulace, kruhová modulace).
6. Generační obvody: syntézy tvarové (nelineární tvarování, fázové zkreslení).
7. Generační obvody: syntézy tvarová (přímé zadávání časového průběhu).
8. Generační obvody: granulární syntéza.
9. Generační obvody: samplování.
10. Modulační obvody: zesilovač.
11. Modulační obvody: filtr.
12. Modulační obvody: LFO.
13. Modulační obvody: obálka amplitudová, témbrová.

Základní literatura

Kaduch, Miroslav: Soudobá hudební tvorba s využitím počítačů. MKS, Ostava, 1989. (CS)
Kopecký, Pavel: Základy elektronického zvuku a jeho kreativní zpracování. AMU, Praha, 2008. ISBN 978-8073311216 (CS)
Rataj, Michal: Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu. KANT AMU, Praha, 2007. ISBN 978-8086970318 (CS)
Vrzal, Martin: Střih záznamu hudby. AMU, Praha, 2007. ISBN 978-80-7331-114-8 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ZRZT-J bakalářský

    obor J-ZRT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor