Detail předmětu

Hudební režie I 1

FEKT-JHR1Ak. rok: 2012/2013

Cílem předmětu je naučit studenty rozlišovat komponenty hudebního záznamu, barvu nástrojů, dynamickou kontinuitu, jednotu tempa jednotlivých záběrů a kontinuitu celku. Studenti se dále naučí orientovat v různých formách zápisu hudebního díla různých hudebních stylů a žánrů, práci v týmu, seznámí se s funkcí hudebního režiséra, zvukového mistra a interpreta, naučí se exaktnímu vyjadřování problémů v zájmu vzájemné komunikace. Dále se seznámí s psychologickými aspekty práce hudebního režiséra, způsoby komunikace s interpretem a odhadem výkonnostního maxima.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Osnovy výuky

1.-4. Rozlišování komponent hudebního záznamu.
5.-7. Barva nástrojů.
8.-10. Dynamická kontinuita, jednota tempa jednotlivých záběrů, kontinuita celku.
11.-12. Práce v týmu, hudební režisér, zvukový mistr, interpret, exaktní vyjadřování problémů. v zájmu vzájemné komunikace.
13. Psychologické aspekty práce hudebního režiséra, způsoby komunikace s interpretem, odhad výkonnostního maxima.

Základní literatura

Syrový, V.: Akustická typologie přirozených zdrojů hudebních signálů. Výzkumná zpráva, AMU, Praha 2000. (CS)
Špelda, A.: Hudební akustika, SPN, Praha 1978. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ZRZT-J bakalářský

    obor J-ZRT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor