Detail předmětu

Zvukové aspekty interpretace

FEKT-JZAIAk. rok: 2012/2013

Předmět se zabývá studiem pěti základních tvarů akustické i elektronické/virtuální vlny, rejstříky nástrojů z hlediska sytosti spektra a jejich hlasitosti, míchání barev a maskování a kategoriemi dynamického průběhu tónu. Dále jsou v předmětu charakterizovány tónové soustavy tradičních i modernějších, typy sálů z hlediska akustiky, nejčastější typy komorních souborů, různá rozestavění symfonického orchestru (evropský, americký ad.), nejčastější typy vokálních těles a nejčastější sestavy z jiných žánrů (rock, jazz band, country).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Osnovy výuky

1. Shrnutí učiva z předmětu Základy hudební akustiky.
2. Obálka zvuku ADSR.
3. Tónové systémy: pythagorejské, přirozené, temperované.
4. Tónové systémy: exotické, mikrointervalové atd.
5. Klávesové nástroje.
6. Smyčcové nástroje.
7. Dřevěné dechové nástroje.
8. Žesťové nástroje.
9. Sólový zpěv.
10. Vícehlasý zpěv.
11. Komorní tělesa.
12. Tělesa v populární hudbě.
13. Symfonický orchestr.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ZRZT-J bakalářský

    obor J-ZRT , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor