Detail předmětu

Základy instrumentace I 2

FEKT-JZI2Ak. rok: 2012/2013

Zařazení nástrojů neorchestrálních, historických a etnických. Hudební nástroj jako scénografie, znějící objekty a instalace. Studium komorních a orchestrálních partitur, praktické instrumentační studie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Osnovy výuky

1. Žesťové s příslušnými rodovými členy: základní seznámení.
2. Žesťové nástroje: tvorba tónu, artikulace, dechové možnosti a výdrže u frází.
3. Žesťové nástroje: dynamické možnosti, vibráto, flažolety.
4. Žesťové nástroje: speciální herní techniky, interpretace mikrointervalů atd.
5.-6. Žesťové nástroje: vytváření krátkých instrumentačních studií.
7. Bicí nástroje: základní seznámení.
8. Bicí nástroje: tvorba tónu (typy paliček atd.), artikulace.
9. Bicí nástroje: dynamické možnosti, vibráto, flažolety.
10. Bicí nástroje: speciální herní techniky, interpretace mikrointervalů atd.
11.-12. Bicí nástroje: vytváření krátkých instrumentačních studií.
13. Vytvoření krátké instrumentační studie pro kombinaci žesťových a bicích nástrojů.

Základní literatura

SYROVÝ, V. Hudební zvuk. Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha, 1. vydání, 2009, ISBN 978-80-7331-161-2. (CS)
Kohoutek, C. : Novodobé skladebné směry v hudbě. Praha, SHV 1965 (CS)
Modr, A.: Hudební nástroje, Editio Supraphon, Praha, 1977 (CS)
Emmert, F. : Poznámky k instrumentaci, I., II., JAMU, Brno, 1997, 2000 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ZRZT-J bakalářský

    obor J-ZRT , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor