Detail předmětu

Základy instrumentace I 1

FEKT-JZI1Ak. rok: 2012/2013

Cílem předmětu je ukázat studentům s možnosti hudebních nástrojů z hlediska jejich využití v instrumentaci, seznámit je se stávajícími a novými kombinační techniky a techniky hry se zaměřením na orchestrální nástroje a teoreticky rozšířit znalosti o základy organologie a akustiky hudebních nástrojů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Osnovy výuky

1. Smyčcové nástroje s příslušnými rodovými členy: základní seznámení.
2. Smyčcové nástroje: tvorba tónu, technika pravé a levé ruky, artikulace.
3. Smyčcové nástroje: dynamické možnosti, vibráto, flažolety.
4. Smyčcové nástroje: speciální herní techniky, interpretace mikrointervalů atd.
5.-6. Smyčcové nástroje: vytváření krátkých instrumentačních studií.
7. Dřevěné dechové nástroje s příslušnými rodovými členy: základní seznámení.
8. Dřevěné dechové nástroje: tvorba tónu, artikulace, dechové možnosti a výdrže u frází.
9. Dřevěné dechové nástroje: dynamické možnosti, vibráto, flažolety.
10.Dřevěné dechové nástroje: speciální herní techniky, interpretace mikrointervalů atd.
11.-12. Dřevěné dechové nástroje: vytváření krátkých instrumentačních studií.
13. Vytvoření krátké instrumentační studie pro kombinaci smyčcových a dřevěných dechových nástrojů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ZRZT-J bakalářský

    obor J-ZRT , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor