Detail předmětu

Základy hudební akustiky

FEKT-JZHAAk. rok: 2012/2013

Studenti se v předmětu seznámí s fyzikální podstatou zvukových vln a kmitů, způsobem vnímání zvuku člověkem, akustikou hudebního nástroje a akustikou při interpretaci. Předmět se dále zabývá problematikou záznamu hry na různé hudební nástroje.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Osnovy výuky

1. Základní témata akustiky.
2. Využití moderních technologií pro analýzu hry a pro vylepšení dojmu posluchače.
3. Hudba jako kmitání a vlnění.
4. Charakteristika tónu hudebního nástroje.
5. Princip funkce hudebního nástroje.
6. Vyjádření interpreta pomocí hudebního nástroje, možnosti a omezení hudebních nástrojů.
7. Vnímání zvuku.
8. Akustika při interpretaci – teorie.
9. Akustika při interpretaci - praktické zásady a využití akustik.
10. Akustika při interpretaci – ukázky.
11. Záznam a reprodukce interpretace: prostory vhodné pro záznam jednotlivých žánrů, záznamový řetězec, mikrofony a snímače – princip.
12. Záznam a reprodukce interpretace: digitalizace a formáty digitálního audia, destruktivní komprese MP3, AAC atd., poslech reprodukované hudby, měniče, prostory.
13. Nahrávání a digitální zpracování zvuku.

Základní literatura

Syrový, V. Hudební akustika. Praha: AMU, 2003. ISBN 978-80-7331-127-8 (CS)
Špelda, A.: Hudební akustika. Praha: SPN, 1978. (CS)
Geist, B. Akustika - jevy a souvislosti v hudební teorii a praxi. Praha: MUZIKUS s.r.o., 2005. ISBN 978-8086253312 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ZRZT-J bakalářský

    obor J-ZRT , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor