Detail předmětu

Kurz klasické a počítačové notografie

FEKT-JKPNAk. rok: 2012/2013

Výuka předmětu probíhá formou studia partitur děl hudby 20. století podle vydání světových vydavatelských firem. Studenti si osvojí používané značky pro požadované způsoby interpretace, seznámí se s partiturami komorních, vokálních a orchestrálních děl L. Janáčka a jeho způsoby řešení zápisu rytmických útvarů, dále s partiturami skladeb 2. poloviny 20. století, proporční notací, způsoby zápisu aleatorní hudby, používanými symboly pro interpretaci grafické partitury a jejich realizací, notografickým programem Sibelius.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Osnovy výuky

1.-2. Používané značky pro způsoby interpretace,
3.-4. Partitury komorních, vokálních a orchestrálních děl L. Janáčka a jeho způsoby řešení zápisu rytmických útvarů.
5. Střídání metra
6. Partitury skladeb 2. poloviny 20. století.
7. Proporční notace, způsoby zápisu aleatorní hudby,
8. Používané symboly pro interpretaci grafické partitury a jejich realizace.
9.-13. Notografický počítačový program Sibelius.

Základní literatura

Loudová, Ivana - Moderní notace a její interpretace, AMU Praha, 1998 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ZRZT-J bakalářský

    obor J-ZRT , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor