Detail předmětu

Elektrotechnika pro ZRT

FEKT-JELEAk. rok: 2012/2013

Základní pojmy, pasivní a aktivní obvodové prvky, obvodové zákony, modely. Postupné zjednodušování, transfigurace, metoda náhradního zdroje (Théveninův a Nortonův teorém), výkonové přizpůsobení. Metoda Kirchhoffových rovnic, metoda smyčkových proudů a uzlových napětí, dvojbrany, řízené zdroje, metoda razítek. Obvody s permanentními magnety a elektromagnety, základní parametry, základní zákony, základy řešení magnetických obvodů, transformátory. Časově proměnné veličiny a jejich parametry, harmonická analýza, harmonické veličiny v elektrických obvodech, fázory, imitance. Symbolická metoda analýzy lineárních obvodů a výkon v harmonickém ustáleném stavu. Nelineární prvky a obvody, aproximace charakteristik. Vlastnosti základních pasivních lineárních obvodů 1. a 2. řádu, přechodné děje v těchto obvodech. Řešení přechodných dějů klasickou a operátorovou metodou, děje s nenulovými počátečními podmínkami, přechodná a impulsová odezva lineárního obvodu.
V posledním týdny výuky proběhne přezkoušení ve smyslu § 5 Vyhlášky 50/1978 Sb. na kvalifikaci "pracovník znalý".

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

7

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Celkové hodnocení předmětu max. 100 bodů. Z toho 25 bodů za písemné testy ve cvičeních, 5 bodů za test z laboratorních úloh a 70 bodů za závěrečnou písemnou zkoušku. Podmínkou udělení zápočtu je změření a zpracování zadaných laboratorních úloh a získání minimálně 15 bodů ze 30 možných. Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je získání zápočtu a vykonání závěrečné zkoušky. Celkový dosažený počet bodů pro absolvování předmětu musí být minimálně 50.

Osnovy výuky

1. Základní pojmy, pasivní a aktivní obvodové prvky, obvodové zákony, modely.
2. Postupné zjednodušování, transfigurace, metoda náhradního zdroje (Théveninův a Nortonův teorém), výkonové přizpůsobení.
3. Metoda Kirchhoffových rovnic, metoda smyčkových proudů a uzlových napětí, dvojbrany, řízené zdroje, metoda razítek.
4. Nelineární prvky a obvody, aproximace charakteristik.
5. Obvody s permanentními magnety a elektromagnety, základní parametry, základní zákony, základy řešení magnetických obvodů, transformátory.
6. Časově proměnné veličiny a jejich parametry, harmonická analýza.
7. Harmonické veličiny v elektrických obvodech, fázory, imitance. Symbolická metoda analýzy lineárních obvodů a výkon v harmonickém ustáleném stavu (HUS). Metody řešení obvodů v HUS.
8. Vlastnosti základních pasivních lineárních obvodů 1. řádu.
9. Vlastnosti základních pasivních lineárních obvodů 2. řádu
10. Řešení přechodných dějů klasickou a operátorovou metodou.
11. Řešení přechodných dějů s nenulovými počátečními podmínkami, přechodná a impulsová odezva lineárního obvodu.
12. Bezpečnost v elektrotechnice.
13. Opakování látky, příprava na zkoušku.
V posledním týdny výuky proběhne přezkoušení ve smyslu § 5 Vyhlášky 50/1978 Sb. na kvalifikaci "pracovník znalý".

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ZRZT-J bakalářský

    obor J-ZRT , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

19 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor